Zorgwekkende collega’s op het goede spoor

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

Bijna iedere huisarts kent collega’s die twijfelachtig of onvoldoende functioneren. Er zijn programma’s om deze collega’s weer op het goede spoor te helpen. Maar werken die wel? In een recente systematische review uit Canada en de Verenigde Staten werd duidelijk dat de effectiviteit ervan behoorlijk goed lijkt.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0348-5.pdf

Zorgwekkende collega’s op het goede spoor

Verlenging huisarts- opleiding naar vier jaar? Sabey A, et al. Views of newly-qualified GPs about their training and preparedness: lessons for extended generalist training. Br J Gen Pract 2015;65:e270-7. Sjoerd Hobma - De huisartsgeneeskunde is de afgelopen tien jaar complexer geworden door de vergrijzing en de verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. In het Verenigd Koninkrijk overweegt men daarom de huisartsopleiding te verlengen van drie jaar naar vier jaar. Britse net-opgeleide huisartsen zouden graag meer variatie zien in opleidingspraktijken en extra aandacht voor praktijkvoering in de opleiding. In totaal werden tussen november 2011 en april 2012 achttien Britse huisartsen telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen in de huisartsopleiding. Twaalf van de achttien huisartsen waren vrouw. Deze huisartsen hadden tussen 2007 en 2010 de opleiding afgerond en werkten nu als HIDHA, waarnemer of praktijkhouder. De huisartsen gaven in de interviews aan dat zij veel waarde hechten aan het ervaren van verschillende huisartsenpraktijken. De meesten hadden slechts in één type praktijk gewerkt gedurende de huisartsopleiding. Een ander belangrijk punt was de mogelijkheid die Zorgwekkende collega’s op het goede spoor Bijna iedere huisarts kent collega’s die twijfelachtig of onvoldoende functioneren. Er zijn programma’s om deze collega’s weer op het goede spoor te helpen. Maar werken die wel? In een recente systematische review uit Canada en de Verenigde Staten werd duidelijk dat de effectiviteit ervan behoorlijk goed lijkt. In Canada en de VS is het toezicht op het functioneren sterk gekoppeld aan zogenaamde remediation programma’s. Doel is om enerzijds patiëntveiligheid te beschermen en anderzijds geen artsen te laten uitvallen. In Nederland is er ook toezicht op het functioneren en de patiëntveiligheid (vanuit de IGZ) en daarhuisartsen-in-opleiding kregen om te leren over praktijkvoering en leiderschap. Veel huisartsen vertelden dat zij als aios niet betrokken werden bij de praktijkvoering. Hierdoor voelden zij zich onvoldoende voorbereid op een rol als praktijkhouder in de toekomst. Volgens de auteurs zouden in een eventueel verlengde Britse huisartsopleiding aios meer verschillende huisartsenpraktijken moeten ervaren en actiever betrokken moeten worden bij de praktijkvoering. Is een driejarige opleiding tot huisarts in Nederland wel lang genoeg? De genoemde maatschappelijke veranderingen treden namelijk ook hier op. Onze huisartsenopleidingen verschillen echter wel degelijk met die van onze Britse collega’s. Zo is de verplichte opleidingsperiode in de huisartsenpraktijk in het Verenigd Koninkrijk maar twaalf maanden ten opzichte van onze 21 maanden. Om uitspraken te kunnen doen over onze situatie zouden we eerst een soortgelijk onderzoek moeten uitvoeren onder Nederlandse net-opgeleide huisartsen. ▪ Vincent van Vugt kent in de diagnosen en problemen. Het hoge succespercentage is bemoedigend en een sterkere koppeling tussen toezicht en effectieve begeleiding lijkt ook voor onze beroepsgroep een zinvol voorbeeld. De auteurs merken op dat een vroege opsporing van slecht functioneren wellicht veel menselijk leed kan voorkomen, bij patiënten én bij artsen. Meer openheid over en inzicht in de effectiviteit van de huidige programma’s in Europa en in Nederland zouden een eenvoudige en zinvolle eerste stap zijn. ▪ Weenink JW, et al. Getting back on track: a systematic review of the outcomes of remediation and rehabilitation programmes for healthcare professionals with performance concerns. BMJ Quality & Safety. Online published on 18 august 2017.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0348-5.pdf

Sjoerd Hobma. Zorgwekkende collega’s op het goede spoor, Huisarts en wetenschap, 2017, 547-547, DOI: 10.1007/s12445-017-0348-5