X-puzzel #8

Tandartspraktijk, Oct 2017

Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0127-2.pdf

X-puzzel #8

X-puzzel #8 Geachte Redactie 0 1 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, afdeling Orale Radiologie 1 dr. Erwin Berkhout voorzitter Ned. Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radio­ logie (NVDMFR) , voorzitter sectie Orale Radiologie, ACTA Graag reageer ik op het artikel 'Zin en onzin van rö-foto's bij jeugdigen' van collega dr. Dien Gambon in 'Tandartspraktijk' editie september 2017, pag. 18-22.   Met genoegen las ik het artikel van collega Gambon. Zij gaat in het artikel in op het actuele thema van de rechtvaardiging van röntgenopnamen en dan met name op haar expertisegebied, dat van de pedodontologie. Verzekeraars en Inspectie zijn tegenwoordig alert op de indicatiestelling van met name panorama-opnamen. Collega Gambon illustreert ongerechtvaardigde röntgendiagnostiek met een aantal instructieve cases. - Op twee punten denk ik dat een voor uw lezers waardevolle aanvulling op het artikel op zijn plaats is. De eerste is dat, in tegenstelling tot het in het artikel beweerde, voor het maken van bitewings geen klinische symptomen voorhanden hoeven zijn. Beginnende approximale cariës is immers niet klinisch detecteerbaar, daarvoor maak je juist bitewings. Het aanhouden van de intervallen gebaseerd op cariësrisico-inschatting zoals die in de Europese richtlijnen staat is raadzaam. (Zie tabel 1, gebaseerd op aanbevelingen volgens de EU-richtlijn Radiation Protection 136 ‘European guidelines on radiation protection in dental radiology. The safe use of radiographs in dental practice’) De andere opmerking is dat waar collega Gambon aangeeft dat halfjaarlijkse panorama-opnamen uit den boze zijn (bij kinderen – maar ook bij volwassenen overigens) de lezer zou kunnen denken dat een langere interval wél adequaat zou kunnen zijn. Dat is niet het geval. De rechtvaardiging van een panorama-opname zal altijd op basis van een klinische verdenking of een klinische vraagstelling zijn. Hiermee vervalt iedere grond voor het maken van panorama-opnamen met welk interval dan ook. Ook het standaard maken van een panorama-opname bij iedere nieuwe patiënt is hierdoor niet gerechtvaardigd. bitewing interval jeugd volwassenen hoog 6 mnd 6 mnd cariësrisico middel 12 mnd 12 mnd laag 12-18 mnd (melk) 24 mnd (permanent) 24 mnd X-PUZZEL Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel. Bij navraag is er geen sprake van trauma geweest op de melktanden. In het kader van het opstellen van een orthodontische diagnose werd bijgaande panorama-opname (afbeelding 1) gemaakt. Onze vragen in deze casus aan u zijn: 1 Wat is er aan de hand in de frontregio in de bovenkaak? 2 Heeft u voor uw diagnose meer beeldvorming nodig? 3 Welke therapeutische interventie stelt u voor wat betreft de problemen in het bovenfront? 4 Ziet u nog meer noemenswaardige afwijkingen op deze panorama-opname? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 49). Hebben we samen alle informatie uit deze OPT gehaald?


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0127-2.pdf

Reinier Hoogeveen, Frédérique San Giorgi. X-puzzel #8, Tandartspraktijk, 2017, 23-23, DOI: 10.1007/s12496-017-0127-2