Leerboek psychiatrie

Huisarts en wetenschap, Oct 2017

Voor iedereen die wil leren over de psychiatrie, met name studenten, artsen (in opleiding), psychiaters (in opleiding) en geïnteresseerde huisartsen, passeert in dit boek vrijwel alle wetenschappelijke kennis van de psychiatrie de revue. Deze editie is grondig herschreven, aangepast aan de DSM 5 en onderwijskundig verbeterd. Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin vrijwel alles wat de psychiatrie te bieden heeft, aan bod komt.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0335-x.pdf

Leerboek psychiatrie

Leerboek psychiatrie 0 Marian Oud , Richard Starmans 1 MW Hengeveld, AJLM van Balkom, C van Heeringen, BGC Sabbe (red.). Leerboek psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij , 2016. 777 pagina's. Prijs € 89. ISBN 978-90-589-8278-0 Maarten Jacobs - Voor iedereen die wil leren over de psychiatrie, met name studenten, artsen (in opleiding), psychiaters (in opleiding) en geïnteresseerde huisartsen, passeert in dit boek vrijwel alle wetenschappelijke kennis van de psychiatrie de revue. Deze editie is grondig herschreven, aangepast aan de DSM 5 en onderwijskundig verbeterd. Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin vrijwel alles wat de psychiatrie te bieden heeft, aan bod komt. Het boek is opgebouwd uit vier delen: Psychiatrische ziekteleer, Psychiatrische stoornissen, Speciale psychiatrie en Maatschappelijke aspecten. Het boek is geschreven door meer dan tachtig psychiaters en twintig andere deskundigen uit Nederland en België. Het eerste deel beschrijft uitvoerig de basis van de psychiatrie, de classificatie, het psychiatrisch onderzoek en de vastlegging hiervan in de ‘status mentalis’, psychische processen en psychologische modellen, nieuwe neurobiologische kennis, epidemiologie, en alle vormen van behandelingen. Op een heldere en aansprekende manier leggen Van Os en Delespaul uit hoe populatie-interventies het bevolkingsrisico op psychische stoornissen kunnen verkleinen. Als ggz-geïnteresseerde huisartsen ging onze aandacht vooral uit naar het tweede deel, waarin alle psychiatrische Verward in Nederland B Koekkoek. Verward in Nederland. Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen. Tielt: Lannoo Campus, 2016. 287 pagina’s. Prijs € 24,99. ISBN 978-94-014-4153-7. Verward in Nederland richt zich op alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is mooi vormgegeven en voorzien van veel verhelderende tabellen en grafieken. Door gebruik te maken van kleur en infographics is het een makkelijk leesbaar boek. Het boek gaat uit van 61 verschillende vragen over de ggz, die ook voor huisartsen heel herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld: hoe komt iemand aan een psychische stoornis en hoe komt iemand ervan af? Hoe krijgt iemand een diagnose? Waarom wordt de ggz steeds duurder? Is er steeds meer ellende of denken we dat alleen maar? De auteur deelt deze vragen in goede, lastige en onmogelijke vragen in. Op elke vraag geeft hij waar mogelijk een antsyndromen systematisch worden uitgediept. De hoofdstukken zijn geschreven volgens een vast stramien: inleiding, syndromen, ontwikkeling, diagnostiek, differentiële diagnostiek, epidemiologie, etiopathogenese en behandeling. Fraaie hoofdstukken bespreken de depressieve stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma- en stressgerelateerde stoornissen, en psychosespectrumstoornissen. Via e-learning en casuïstiek kan de lezer zichzelf toetsen. De eerste lijn wordt duidelijk gepositioneerd voor de minder ernstige problematiek; daarbij wordt erkend dat veel behandelrichtlijnen voortkomen uit de tweede of derde lijn en niet toepasbaar zijn in de huisartsgeneeskunde. Jammer is wel dat psychische problemen consequent vermeld worden als ‘psychiatrische’ problemen. Ook de hoofdstukken over spoedeisende psychiatrie en ouderenpsychiatrie bieden goede aanknopingspunten voor de huisarts. Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin vrijwel alles wat de psychiatrie te bieden heeft, aan bod komt. Een aanrader voor elke huisarts die meer dan alleen de standaarden wil weten! ▪ Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ woord, dat hij onderbouwt met recente onderzoeksgegevens. Zo toont hij bijvoorbeeld aan dat er vrijwel geen relatie is tussen de toename van het aantal verwarde personen op straat en de afname van het aantal bedden. De vragen gaan onder meer over de ervaren toename van psychische problemen in de maatschappij, de stijgende kosten en de beperkingen van de ggz in het bieden van oplossingen. De auteur maakt veelvuldig gebruik van vergelijkingscijfers met andere landen. Hij analyseert veelgemaakte denkfouten, zoals bijvoorbeeld ‘nul’ risico willen nemen, of bij alles te denken: ‘dit is ernstig’. In het laatste hoofdstuk doet hij alternatieve voorstellen om tot oplossingen te komen. De auteur is er uitstekend in geslaagd om vragen waar ook huisartsen mee te maken krijgen helder onder woorden te brengen. Deze informatie is ook goed bruikbaar tijdens het spreekuur, bijvoorbeeld bij het informeren van de patiënt en zijn naaste(n). Ook de rol van de huisarts en de poh-ggz worden goed beschreven. Eigenlijk zou elke huisarts van de inhoud kennis moeten nemen, maar daarvoor is het boek net te uitgebreid. Het is overigens ook goed te gebruiken om het antwoord op een losse vraag te beantwoorden. Een echte aanrader voor huisartsen, dus. ▪ Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0335-x.pdf

Marian Oud. Leerboek psychiatrie, Huisarts en wetenschap, 2017, 537-537, DOI: 10.1007/s12445-017-0335-x