Praatjes…

Tandartspraktijk, Oct 2017

Praatjes vullen geen gaatjes en het aanvragen van G-codes blijkt nogal eens een moeizame affaire. Dat blijkt uit de onderstaande reactie van een zorgverzekeraar die communiceren met zijn verzekerden in de ban heeft gedaan:

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0122-7.pdf

Praatjes…

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 0 Basis vormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 2 Redactie Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans van Pelt , hoofdredacteur TP TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl Praatjes vullen geen gaatjes en het aanvragen van G-codes blijkt nogal eens een moeizame affaire. Dat blijkt uit de onderstaande reactie van een zorgverzekeraar die communiceren met zijn verzekerden in de ban heeft gedaan: De aangevraagde behandeling wordt alleen vergoed als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: - Er is sprake van zeer ernstige, langdurige klachten aan het kaakgewricht. - Deze klachten zijn aangetoond door middel van een uitgebreid onderzoek naar de kaakgewrichtsklachten (functie-onderzoek). Aangevraagde prestaties Prestatiecode : G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Deze aanvraag wordt gedaan door een radeloze patiënt die na het plaatsen van een brug al 7 (!) jaar last heeft van onbegrepen pijnklachten en die door een al even radeloze collega werd verwezen. Mevrouw is het jarenlang slikken van pillen niet alleen beu, maar maakt zich in toenemende mate zorgen over het effect daarvan op haar algemene gezondheid. Ook lijdt haar sociale functioneren en het uitoefenen van haar beroep onder de pijn. Dus wordt een uitgebreid functie-onderzoek (UFO) uitgevoerd van meer dan een uur. De door de geraadpleegde behandelaar gevolgde cursussen op dit gebied werpen hun vruchten af: mevrouw merkt een geleidelijke vermindering van de pijn. Zij dient bij haar zorgverzekeraar de nota in en krijgt als reactie dat deze code aangevraagd moet worden. Dat wordt dus door de behandelaar alsnog gedaan en vanzelfsprekend uitvoerig gedocumenteerd. Na enig weken ontvangt de behandelaar bovenstaande gemotiveerde reactie van de verzekeraar: een UFO wordt alleen vergoed als er een UFO is gedaan. Wat alles nog treuriger maakt is dat de patiënt zelf geen bericht kreeg en dus naar de praktijk van de behandelaar ging bellen of men daar al iets gehoord had van haar verzekeraar. De behandelaar stuurt haar een kopie van de brief met de mededeling dat hij de logica van de inhoud niet kan uitleggen. Maar de patiënt kan gelukkig zelf lezen en nadenken en trekt dezelfde conclusies. Toch vraagt ze zich af of een brief wel wordt gelezen voordat deze verstuurd wordt. En bestaan er nog adviserend tandartsen? Op haar vraag aan de behandelaar wat nu te doen, adviseert deze haar contact op te nemen met de Nationale Ombudsman. Wie anders kan dit met uitzicht op succes aankaarten?


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0122-7.pdf

Dr. Hans van Pelt. Praatjes…, Tandartspraktijk, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s12496-017-0122-7