Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

Huisarts en wetenschap, Oct 2017

Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect en de implementatie-succesfactoren van een integrale groeps-leefstijlinterventie voor patiënten met een verhoogd risico op hartvaatziekten in de huisartsenpraktijk in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De groeps-leefstijlinterventie vindt plaats in de wijk en bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten en drie individuele gesprekken. Onder begeleiding van een leefstijlcoach komen alle facetten van een gezonde leefstijl aan bod. Het onderzoek loopt van 2017-2020.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0319-x.pdf

Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect en de implementatie-succesfactoren van een integrale groeps-leefstijlinterventie voor patiënten met een verhoogd risico op hartvaatziekten in de huisartsenpraktijk in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De groeps-leefstijlinterventie vindt plaats in de wijk en bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten en drie individuele gesprekken. Onder begeleiding van een leefstijlcoach komen alle facetten van een gezonde leefstijl aan bod. Het onderzoek loopt van 2017-2020. - Patiënten met een verhoogd risico op HVZ komen jaarlijks voor controle bij de huisarts of praktijkondersteuner. De NHGStandaard Cardiovasculair Risicomanagement adviseert om hierbij tevens leefstijladviezen te geven aan patiënten met modificeerbare risicofactoren. Leefstijlverandering is echter moeilijk te bereiken en veel patiënten vallen weer terug in hun oude gedrag. Een leefstijlprogramma in de eerste lijn onder begeleiding van een leefstijlcoach kan hier verandering in brengen. Voor de huisarts is dat van belang want hartvaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Naar verwachting neemt het aantal patiënten met hartvaatziekten in Nederland tussen 2011 en 2040 toe met 65%.1 Daarnaast vindt substitutie plaats van tweedelijns cardiovasculaire zorg naar de eerste lijn. Hierdoor zal de hoeveelheid zorg voor patiënten met (een verhoogd risico op) hartvaatziekten in de toekomst verder toenemen. Bovendien kampt 42% van de Nederlandse bevolking met overgewicht, rookt 24% en voldoet 45% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.2 Preventie is dan ook van groot belang. Preventieve leefstijlverandering Vanuit de literatuur is bekend dat leefstijlverandering de basis voor de preventie van hartvaatziekten vormt. Leefstijlverbetering kan de toename van het aantal patiënten met hartvaatziekten afremmen, zelfs als hierbij rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en toenemende vergrijzing.1 Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen door hun frequente contact met de doelgroep een grote rol spelen in het Een integrale leefstijlinterventie in groepsverband kan de toename van patiënten met hartvaatziekten remmen. bereiken van leefstijlverandering. Een integrale leefstijlinterventie in groepsverband waarbij een leefstijlcoach alle aspecten van leefstijlverandering aan bod laat komen, kan wellicht een zinvolle toevoeging zijn. Eerder onderzoek naar leefstijlinterventies bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico is echter schaars, van wisselende kwaliteit en richt zich vaak op slechts één aspect van leefstijl.3 ▪ Literatuur In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop hij aan het promoveren is. Coördinatie: Nadine Rasen


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0319-x.pdf

Sanne Verkleij. Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten, Huisarts en wetenschap, 2017, 515-515, DOI: 10.1007/s12445-017-0319-x