Metoclopramide

Nursing, Nov 2017

Metoclopramide wordt voorgeschreven bij misselijkheid en braken. Het middel ‘opent’ de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen (peristaltiek). De maag raakt hierdoor eerder leeg, waardoor misselijkheid en braakneigingen zullen afnemen. Daarnaast blokkeert metoclopramide de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen. Ook dit vermindert misselijkheid en braakneigingen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0188-5.pdf

Metoclopramide

- ACCREDITATIE Maak de online versie van deze quiz via www.nursing.nl/ medicijnquiz en verdien 1 accreditatiepunt voor het kwaliteitsregister V&V. Bronnen: - www.cbr.nl - www.apotheek.nl - www.anesthesiologie.nl/ uploads/kwaliteit/Def_RL_ Postoperatieve_pijn.pdf Metoclopramide Metoclopramide wordt voorgeschreven bij misselijkheid en braken. Het middel ‘opent’ de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen (peristaltiek). De maag raakt hierdoor eerder leeg, waardoor misselijkheid en braakneigingen zullen afnemen. Daarnaast blokkeert metoclopramide de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen. Ook dit vermindert misselijkheid en braakneigingen. tekst Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie Noordwest Ziekenhuisgroep, E-nursing Vragen 1 metoclopramide in verband met mis Je patiënt start met drie keer per dag selijkheid. Mag hij autorijden? A Ja, dat mag B Nee, dat mag de eerste uren na de eerste inname niet C Nee, dat mag de eerste dagen van gebruik niet 2 met metoclopramide? Mag de patiënt in een keer stoppen A Ja, dat mag B Nee, dat mag niet 3 toclopramide. Hij ontdekt ’s middags Je cliënt gebruikt driemaal daags medat hij zijn ochtenddosis is vergeten. Moet hij die alsnog innemen? A Ja. Om de spiegel op peil te houden is het verstandig de ochtenddosering alsnog in te nemen, naast de middagdosering. B Nee, het heeft geen zin een vergeten dosering metoclopramide alsnog in te nemen. 4 ben met andere medicijnen. Bijvoor Metoclopramide kan een interactie hebbeeld middelen tegen depressie, zoals fluoxetine en paroxetine. Deze medicijnen … A kunnen de werking van metoclopramide versterken B kunnen de werking van metoclopramide verminderen C beïnvloeden de werking van metoclopra mide niet 5 geven. De bijwerking die het meest Metoclopramide kan bijwerkingen optreedt is: A slaperigheid B diarree C stemmingsveranderingen D bewegingsstoornissen 6 viseerd als monotherapie ter profylaxe Metoclopramide wordt wel/niet geadvan postoperatieve misselijkheid en braken. A Wel B Niet ➤ De antwoorden op deze vragen vind je op pagina 56


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0188-5.pdf

Eric de Roode. Metoclopramide, Nursing, 2017, 25-25, DOI: 10.1007/s41193-017-0188-5