Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-in-opleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een ervaren huisarts als een primaire, medische opleiding in het buitenland voorspellen wie in een latere fase van de opleiding een verlengingstraject moet volgen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0341-z.pdf

Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding verlengingstraject terechtkwamen. Het onderzoek vond plaats in Australië in een cohort van 248 huisartsen-inopleiding. Van deze groep moesten er 26 (10,5%) een verlengingstraject volgen. Na analyse van een aantal kenmerken en toetsuitslagen van de huisartsen-in-opleiding bleken er vier voorspellers voor een verlengingstraject te zijn. Die voorspellers waren: de uitslag van een dagdeel consulten meekijken door een ervaren huisarts (niet de opleider), de evaluatie van het klinisch functioneren en communiceren door medehuisartsen-in-opleiding en de beoordeling van consulten door patiënten en een medische opleiding in het buitenland. In een statistisch model met al deze voorspellers bleken er twee de beste voorspelling te geven: de uitslag van een ochtend consulten meekijken Magin P, et al. Early predictors of need for remediation in the Australian general practice training program: a retrospective cohort study. Adv in Health Sci Educ 2017;22:915-29. - Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-inopleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een ervaren huisarts als een primaire, medische opleiding in het buitenland voorspellen wie in een latere fase van de opleiding een verlengingstraject moet volgen. Magin et al. onderzochten in een retrospectief cohort van huisartsen-inopleiding of er vroege signalen waren die wezen op degenen die later in een Een op SOLK gerichte evidence-based communicatietraining verhoogt de communicatieve vaardigheden van artsen met betrekking tot SOLKpatiënten. Dit trainingsprogramma moet volgens de onderzoekers worden opgenomen in het postacademisch onderwijs. Het veertien uur durende trainingsprogramma, waarin ervaringsleren en feedback essentiële elementen zijn, bestond uit technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Artsen werden gestimuleerd om klachten te exploreren en te zoeken naar symptomen, cognities, emoties en (sociaal) gedrag waarmee een patiënt zijn symptomen mogelijk versterkt. De artsen leerden hoe zij SOLK-patiënten effectief gerust kunnen stellen zonder onnodige diagnostische testen aan te vragen. De gesprekken met de SOLK-patiënten werden op video opgenomen en beoordeeld op communicatievaardigheden. patiënten. Dat maakt het belang van een goede communicatie door specialisten meer dan duidelijk. Goed dat de kennis over SOLK-patiënten van de eerste naar de tweede lijn wordt overgedragen. ▪ Wim Verstappen


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0341-z.pdf

Jurgen Damen. Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding, Huisarts en wetenschap, 2017, 544-544, DOI: 10.1007/s12445-017-0341-z