Advies gevraagd

Tandartspraktijk, Dec 2017

In januari 2017 meldt deze verder gezonde jonge vrouw (17 jaar) zich met pijn in de regio 36 bij de tandarts.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0168-6.pdf

Advies gevraagd

ADVIES GEVRAAGD! - In januari 2017 meldt deze verder gezonde jonge vrouw (17 jaar) zich met pijn in de regio 36 bij de tandarts. De DPSI-score is 1 en er is een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1-2). Mesiaal van de 36 lijkt op de solo-opname (afbeelding 3) een resorptieproces zichtbaar. Na verwijderen van de restauratie en uiteindelijk openen van de pulpa blijkt er een perforatie mesiaal aanwezig te zijn. Na afronden van de endodontische behandeling blijft de patiënt klachten houden en treedt er verlies van aanhechting op (afbeelding 4). Onze vragen aan u zijn: 1 Moet het element als verloren worden beschouwd? 2 Mocht het element niet behouden kunnen blijven, moet een oplossing gevonden worden voor het diasteem dat dan ontstaat. Wat zijn de mogelijkheden die we de patiënt voor die situatie kunnen aanbieden? (Afbeelding 5: OPT uit maart 2017) Deze casus zal in het maart 2018-nummer van TP worden toegelicht. Geef uw visie s.v.p. uiterlijk 15 februri 2018. Alvast hartelijk dank voor uw interactieve deelname.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0168-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Advies gevraagd, Tandartspraktijk, 2017, 50-50, DOI: 10.1007/s12496-017-0168-6