Huidzorg door de huisarts is zinvol

Huisarts en wetenschap, Dec 2017

Huisartsen krijgen vaak de vraag: is deze huidafwijking kwaadaardig? Bij de beoordeling daarvan maken ze weinig gebruik van histologie, hoewel slechts 29% van de huidafwijkingen waarvoor zij mensen verwijzen kwaadaardig is. Om onnodige verwijzingen te voorkomen, kunnen huisartsen zelf meer aan huidzorg doen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0388-x.pdf

Huidzorg door de huisarts is zinvol

Huidzorg door de huisarts is zinvol patiënten die in 2015 hun huisarts bezochten met een mogelijk verdachte huidafwijking. Dit leverde 580 patiënten op (58% vrouw, gemiddelde leeftijd 55 jaar). De huisartsen gebruikten bij weinig patiënten aanvullende diagnostiek: raadplegen van een meer ervaren collega (1%), dermatoscopie (8%), diagnostische excisie (10%) en een biopt (2%). Zij verwezen ook weinig patiënten (17%) naar de dermatoloog. De diagnose van de huidafwijking na verwijzing luidde in 39% van de gevallen goedaardig (vooral benigne naevus en seborrhoïsche keratose); in 29% kwaadaardig (vooral basaalcelcarcinoom) en in 17% premaligne (vooral actinische keratose). Dan was er nog een restcategorie van 15% overig/onbekend. - Huisartsen krijgen vaak de vraag: is deze huidafwijking kwaadaardig? Bij de beoordeling daarvan maken ze weinig gebruik van histologie, hoewel slechts 29% van de huidafwijkingen waarvoor zij mensen verwijzen kwaadaardig is. Om onnodige verwijzingen te voorkomen, kunnen huisartsen zelf meer aan huidzorg doen. Maastrichtse wetenschappers zochten met een dossieronderzoek uit wat het beleid van huisartsen is bij verdachte huidafwijkingen. Daarvoor analyseerden zij het HIS van drie huisartsenpraktijken met elk ongeveer 4000 ingeschrevenen. Zij includeerden alle Lever minstens 2,5 uur (150 minuten) per week matig lichamelijke inspanning en doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen. Verdeel de activiteiten over enkele dagen. En: meer is beter. Dat is de kern van de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. De minister van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd de oude beweeg- en fitnorm te evalueren in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het is overtuigend aangetoond dat matig intensieve beweging het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressie verlaagt. Onder matig intensieve beweging wordt een energieverbuik van 3 tot 6 MET (metabole equivalenten) verstaan. Denk daarbij aan wandelen of fietsen, maar ook aan bedden opmaken, grasmaaien of schilderen. Verder is het aannemelijk dat door bewegen het risico op vroegtijdig overlijden, borst- en darmkanker vermindert. Bovendien vermindert de combinatie van duur- en krachttraining het risico op fracturen, met name ste elke dag een uur matig intensieve inspanning en drie keer per week spieren botversterkende oefeningen. Zo’n 44% van de volwassenen en 40% van de kinderen voldoet aan deze nieuwe beweegrichtlijnen. Er is dus werk aan de winkel voor de praktijkondersteuner, huisarts en patiënt! ▪ Victor van der Meer


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0388-x.pdf

Lidewij Broekhuizen. Huidzorg door de huisarts is zinvol, Huisarts en wetenschap, 2017, 618-618, DOI: 10.1007/s12445-017-0388-x