X-puzzel #12

Tandartspraktijk, Mar 2018

Reinier Hoogeveen, Frédérique San Giorgi

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0026-1.pdf

X-puzzel #12

X-puzzel #12 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, afdeling Orale Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 29 - Evaluatie De behandeling van een Angle klasse III-afwijking is een uitdaging waarbij de kans op een succesvolle behandeling van veel factoren afhankelijk is. In dit specifieke geval kon gebruikgemaakt worden van de resterende normale groei om de ontstane asymmetrie op te heffen. Voor deze behandeloptie heb ik gekozen omdat in de literatuur casuïstiek lijkt te wijzen op de mogelijkheid van adaptatie naar een in de tijd verbeterende symmetrie na condylectomie. Of dit fenomeen altijd optreedt, en in welke mate, is niet goed voorspelbaar. Observatie in de tijd is na condylectomie daarom altijd aangewezen. Een eventuele indicatie voor uitgebreide orthognatische chirurgische correctie van eventueel resterende asymmetrie kan pas na afloop van de groei worden gesteld. Bij Estera is spontaan herstel van de symmetrie opgetreden en kan verder met terughoudendheid worden afgewacht tot de groei volledig is gestopt. X-PUZZEL Een 27­ jarige vrouw overweegt een orthodontische behande­ ling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal zijn. Er is geen sprake van een belastende relevante medische anamnese, ze heeft geen pijnklachten of andere symptomen. Een MKA­ specialist heeft haar verwezen voor het verkennen van de orthodonti­ sche behandelmogelijkheden. In het kader hiervan worden alle beschikbare röntgenopnamen van haar eigen tandarts en die van de verwijzende kaakchirurg opgevraagd. Op de twee solo­ opnamen van de regio 25/26 uit 2014 en 2017 zien we een afwijkend beeld apicaal van de 25 (afbeelding 1a en 1b). Dat zien we ook terug op de panorama­ opname die de MKA­ specialist had gemaakt (afbeelding 2). Wij hebben drie vragen voor u: 1 Welke omschrijvende kenmerken vindt u passend bij deze laesie in de regio 25? 2 Welke afwijkingen zouden op uw lijstje met differentiële diagnosen komen te staan? 3 Als we verder kijken dan alleen de 25: welke bevindingen zijn het vermelden waard? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 47). Hebben we samen alle informatie uit deze afbeelding gehaald? Afb. 1a Solo­ opname uit 2014 van de 25 en 26 met de ronde pingpongbal­ achtige afwijking. Er is duidelijk afstand tussen de afwijking en de wortel van de 25. Afb. 1b Solo­ opname uit 2017 van hetzelfde gebied als op afbeelding 1a.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0026-1.pdf

Reinier Hoogeveen, Frédérique San Giorgi. X-puzzel #12, Tandartspraktijk, 2018, 29-29, DOI: 10.1007/s12496-018-0026-1