Aandacht!

Nursing, Jan 2018

Alexia Hageman

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0016-6.pdf

Aandacht!

Alexia Hageman Hoofdredacteur Nursing andacht maakt alles mooier. Bekende slogan, niet? Het komt uit een reclame van een internationale interieurwinkel, maar zou ook heel goed kunnen slaan op de verpleegkundige zorg in de laatste levensfase. Verpleegkundige en filosoof Bart Cusveller schreef mee aan het boek 'Het goede levenseinde in casussen', dat onlangs verscheen bij BSL, de uitgever van Nursing. In dit nummer staat een interview met Cusveller, waarin hij uitlegt wat je als verpleegkundige kunt bijdragen aan goede palliatieve zorg. Volgens hem is het vooral belangrijk dat patiënten zich gezien en begrepen voelen. Maar, zegt hij: 'Dat is eigenlijk de crux van alle geslaagde zorg.' Natuurlijk zegt Cusveller niets nieuws, maar kennelijk is het nodig dit extra te benadrukken. En daar schrik ik dan toch een beetje van. Oprechte aandacht geven aan je patiënten zou toch normaal moeten zijn in de verpleegkunde? Daar draait het toch om in ons vak? Misschien valt het in de palliatieve zorg meer op als deze aandacht ontbreekt, omdat behandelingen en dergelijke zijn weggevallen. Dat maakt palliatieve zorg ook zo mooi: het is zo puur en veelzijdig. Veel verpleegkundigen vallen voor deze puurheid en kiezen er heel bewust voor. Palliatieve zorg wordt door die veelzijdigheid misschien wel een populairder specialisme binnen de verpleegkunde. Cusveller ziet dat studenten verpleegkunde die met een open houding de opleiding beginnen, zeer zeker openstaan voor deze tak van zorg en niet per se de technische kant van de ic op willen. Hij heeft dus goede hoop voor de toekomst. En ik hoop dat met hem. Soms maak ik mij hier zorgen over. Maar dat heeft misschien meer te maken


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0016-6.pdf

Alexia Hageman. Aandacht!, Nursing, 2018, 3-3, DOI: 10.1007/s41193-018-0016-6