Omgaan met de dood

Nursing, Jan 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0019-3.pdf

Omgaan met de dood

Omgaan met - de dood ans, een jongen van twintig, is ernstig verstandelijk gehandicapt en woont in een instelling. Hij is terminaal ziek vanwege beenmergkanker, en heeft een enorme wond aan zijn voet die niet meer geneest. Zijn begeleiders hebben niet de expertise om hiermee om te gaan. Hans heeft verpleegkundige zorg nodig. Ze bellen mij. Nooit eerder zette ik voet in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Er breekt een wonderlijke tijd aan: veel nieuwe ervaringen in een voor mij onbekende wereld. Toch is het, tien jaar later, niet de zorg voor Hans die mij het meest is bijgebleven, maar de reactie van de medewerkers op zijn overlijden. Aanvankelijk gaan Hans en ik nog weleens met de rolstoel naar buiten, een patatje eten bij de snackbar, maar al snel heeft hij daar de energie niet meer voor. Hij raakt aan bed gekluisterd, slaapt steeds meer en overlijdt uiteindelijk ’s nachts in zijn slaap. Ik ben tevreden. Zowel de huisarts als ik hebben de indruk dat hij comfortabel is heengegaan. De dood van Hans maakt binnen de instelling een overweldigende indruk. Alle medewerkers huilen en zoeken troost bij elkaar. Er wordt een rouwdienst georganiseerd waar nog meer tranen vloeien. Verwonderd kijk ik toe. Wat gebeurt hier in godsnaam? In het verpleeg- en ziekenhuis, mijn vertrouwde werkplekken, heb ik veel mensen zien overlijden. Nooit reageerden mijn collega’s zo emotioneel. Ik vind het eigenlijk een beetje ongepast hoe de medewerkers omgaan met het overlijden van Hans. Later voel ik me schuldig over deze gedachte. Hans heeft ruim tien jaar in de


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0019-3.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Omgaan met de dood, Nursing, 2018, 12-12, DOI: 10.1007/s41193-018-0019-3