Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf

Skipr, Jan 2018

Gezond en regelmatig eten draagt bij aan ons welbevinden, aan vitaliteit en zelfs aan plezier in het leven. Dat geldt voor alle leeftijden en zeker ook voor ouderen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-018-0004-0.pdf

Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf

Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf - Gastschrijver Janny van der Heijden is culinair publiciste. Ze heeft een dagelijkse kookrubriek in diverse grote dagbladen én is jurylid bij Heel Holland Bakt. Dwint meer en meer terrein. Ik hoefde dan ook geen seconde De belangstelling voor gezonde en volwaardige maaltijden na te denken toen ik gevraagd werd het gezicht te worden van de taskforce Gezond eten met ouderen. Die taskforce is dit voorjaar in het leven geroepen door de oud-staatssecretarissen Van Dam (EZ) en Van Rijn (VWS). Een fantastisch initiatief. Als er iets me aan het hart gaat, is het dit onderwerp. Want er is veel winst te behalen in de maaltijdvoorziening van ouderen. De trieste cijfers laten zien dat in Nederland tussen de 15 en 30 procent van de senioren ondervoed is. Dramatische getallen. Om daar wat aan te kunnen doen, is het belangrijk om in kaart te brengen waarom bijvoorbeeld ouderen thuis slecht eten en hoe de maaltijdvoorziening bij instellingen eruit ziet. Om een brede indruk te krijgen van hoe het bij thuiswonende ouderen gesteld is, deed ik bij Omroep Max een oproep. Waarom is het zo lastig om gezond te eten? Waar loop je als oudere tegenaan? Wat zou kunnen helpen? Honderden reacties kwamen binnen. In al die reacties was duidelijk een patroon te herkennen. Het meest voorkomende en tegelijk ook meest schrijnende argument was wel dat mensen het moeilijk vinden om alleen te eten. Een partner geeft reden om je in te spannen, boodschappen te doen en te koken. Als die wegvalt, lijkt het of het nut van en plezier in goed voor jezelf zorgen wegvallen. Het is te veel werk om alleen voor mezelf te koken, was eveneens een veel gehoord argument. Ongezellig of zinloos zelfs. Te duur was soms ook een reden. Supermarkten zijn grotendeels op gezinnen of tweepersoonshuishoudens gericht. Eenpersoonsporties zijn beduidend in de minderheid en als ze er zijn, is de prijs in verhouding aanzienlijk hoger. Maar naast dat lastig vinden om zelf te koken, ontbreekt het sommigen ook aan kennis. Wat heb ik als oudere nodig? Wat houdt me vitaal? Zuinigheid Het is geweldig dat er in een aantal instellingen de mogelijkheid bestaat voor ouderen uit de buurt om mee te eten. Er zijn initiatieven op lokaal niveau waarin samen gekookt wordt met verschillende groepen en er ontstaan gelukkig meer betaalbare sociale restaurants. Dat zorgt in elk geval voor het doorbreken van de eenzaamheid en daardoor minder goed eten. Maar hoe kunnen we die oudere bereiken die niet aan de bel trekt, die niet gesignaleerd wordt door instanties? Het is niet ondenkbaar dat juist zij een risicogroep vormen. Als ze al de hulp van een maaltijdvoorziening inroepen, komt het voor dat ze met die bezorgde maaltijd twee dagen doen. Zuinigheid als deugd geldt voor die generatie zeker voor de maaltijd. Het is belangrijk om positieve initiatieven die er zijn op het gebied van maaltijden voor ouderen in kaart te brengen, om ervan te leren en om te zien waar we met zijn allen nog iets toe kunnen voegen. Zo kunnen we samen een landelijke beweging op gang brengen.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-018-0004-0.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf, Skipr, 2018, 23-23, DOI: 10.1007/s12654-018-0004-0