Persoonsgerichte aandacht bij multimorbiditeit: Nieuw onderzoek

Huisarts en wetenschap, Feb 2018

Simone Postma

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-018-0067-6.pdf

Persoonsgerichte aandacht bij multimorbiditeit: Nieuw onderzoek

Persoonsgerichte aandacht bij multimorbiditeit Nieuw onderzoek Simone Postma LITERATUUR 1. Guthrie B, Payne K, Alderson P, McMurdo ME, Mercer SW. Adapting clinical guidelines to take account of multimorbidity. BMJ 2012;345:e6341. - Patiënten met multimorbiditeit kunnen op een vragenlijst zelf invullen hoe ze functioneren. Foto: iStock Persoonsgericht werken bij patiënten met multimorbiditeit is ontzettend belangrijk, dat weet elke huisarts, maar is ook vaak erg moeilijk. Het in kaart brengen en monitoren van het functioneren en participeren van patiënten kan hierbij helpen. Op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is een nieuw instrument ontwikkeld, de Primary Care Functioning Scale (PCFS),dat momenteel onderzocht wordt. In de gezondheidszorg is nog steeds de ziekte leidend en niet de patiënt. Dat blijkt niet alleen uit de opkomst van ketenzorg, maar ook uit de dominantie van ziektegerelateerde richtlijnen en protocollen in de huisartsenpraktijk. De meeste richtlijnen focussen op de uitkomstmaten van één welbepaalde ziekte. Daardoor valt de groeiende groep patiënten die meerdere chronische aandoeningen hebben, uit de boot.1 Patiënten met multimorbiditeit functioneren minder goed en maken intensiever gebruik van gezondheidzorgvoorzieningen.2 Huisartsen exploreren en registreren het functioneren van deze patiënten echter maar zelden op een gestructureerde manier en daardoor blijven belangrijke persoonsgerichte aspecten van ziekte en gezondheid onzichtbaar. Toch is er al geruime tijd een raamwerk beschikbaar om dit functioneren op een gestandaardiseerde manier te exploreren en te beschrijven: de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).3 De ICF wordt hier en daar al veel gebruikt door medici en paramedici, maar heeft nog niet haar intrede gedaan in de huisartsgeneeskunde. Een in 2016 gestart project gaat hierin verandering brengen. In het kader van dit project is een ICF-vragenlijst ontwikkeld, de Primary Care Functioning Scale (PCFS), die patienten met chronische aandoeningen zelf kunnen invullen. De nieuwe ICF-vragenlijst is inmiddels door ongeveer 600 patiënten ingevuld en wordt momenteel gevalideerd. Daarnaast onderzoeken we de toepasbaarheid van het instrument in de dagelijkse praktijk en het effect ervan op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met multimorbiditeit. We hopen de resultaten van ons onderzoek begin 2018 te publiceren. ■ De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-018-0067-6.pdf

Simone Postma. Persoonsgerichte aandacht bij multimorbiditeit: Nieuw onderzoek, Huisarts en wetenschap, 2018, 59-59, DOI: 10.1007/s12445-018-0067-6