Follow the money

Nursing, Apr 2018

Alexia Hageman

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0048-y.pdf

Follow the money

Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - J pleegkundigen is weer opgeraawel, daar gaan we weer! De discussie rond het salaris van verkeld. De 320 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt, gaat naar de werving van extra personeel. Kom, laten we niet ondankbaar zijn, want dat is natuurlijk fantastisch. Toch is met name vakbond FNV teleurgesteld dat het geld niet naar betere arbeidsvoorwaarden en vooral hogere salarissen gaat. En daar hebben ze een punt, denk ik. VWS staart zich blind op het personeelstekort, en heeft zich ten doel gesteld dat tekort binnen vijf jaar terug te brengen naar nul. Dat is een nobel streven, maar ik vraag mij af hoe je precies mensen werft en daar 320 miljoen euro voor nodig hebt. ‘Kom bij ons werken! Ga de zorg in, word verpleegkundige voordat het te laat is!’ Ik kom niet verder dan klinkende reclamecampagnes op tv en een flitsende website waarvoor dan weer een heel nieuw communicatieapparaat wordt opgetuigd. Daar kun je je miljoenen wel in kwijt. Het is alleen dweilen met de kraan open. Jammer dat de minister geen oog heeft voor de verpleegkundigen die er aan de andere kant keihard uitvloeien. En dus moeten we meer inzetten op behoud van personeel, en zo denkt de FNV er ook over. ‘De sector én de mensen moeten beter gewaardeerd worden, dan wordt werken in de zorg weer aantrekkelijk. Daarbij hoort een fatsoenlijke beloning’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een bericht op Nursing.nl. En dan komt het met dat personeelstekort langzaam maar zeker ook wel goed, zeg ik erbij. Maar minister Hugo de Jonge denkt daar toch anders over. Volgens hem zijn de salarissen van verpleegkundigen ‘geen probleem.’ Hij heeft een beetje gelijk, want vergeleken met de salarissen van verpleegkundigen in de rest van de wereld doen we het niet eens zo slecht. Wij vroegen onze sitebezoekers via een poll of het salaris een voorwaarde is om het vak van verpleegkundige te willen blijven uitoefenen. Op moment van schrijven, vindt ruim 65 procent van de reageerders meer salaris een belangrijke voorwaarde om in de zorg te blijven werken. Maar de minister zal wel weinig waarde hechten aan ons mooie polletje … Misschien kan het artikel over het zzp-schap in dit nummer hem meer inzicht geven. Want er is een duidelijke trend gaande. ‘Werknemers die ontslag nemen om de werkdruk te ontvluchten en vervolgens als zzp’er terugkomen, onze leden zien dat op grote schaal gebeuren,’ zegt Maarten Oosterkamp van branchevereniging BTN (een vereniging voor zzp’ers). ‘De verhouding vast werk en zzp groeit scheef. Dat is te duur. Het is een spiraal die we dus moéten doorbreken.’ De tijd lijkt voorbij dat je verpleegkundigen kunt aantrekken door mooie praatjes over de zorg en hen aan te spreken op hun immer gewaardeerde ‘roeping’. Ook verpleegkundigen willen keiharde munten zien voor hun harde werken, en graag ook een auto van de zaak als het even kan. En waarom ook niet? Zorg is nu eenmaal een keiharde business geworden. En de verpleegkundigen houden die business overeind. Geen centen voor de zorgverlening in vaste dienst? Dan worden we toch gewoon zzp’er met z’n allen. Follow the money. Niets mis mee.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-018-0048-y.pdf

Alexia Hageman. Follow the money, Nursing, 2018, 3-3, DOI: 10.1007/s41193-018-0048-y