X-puzzel #14

Tandartspraktijk, May 2018

Samenvatting In het kader van een orthodontische behandelingsplanning wordt een panorama-opname gemaakt bij een jongen van net 10 jaar (afbeelding 1). De klacht is: ruimtegebrek en slijtage van de 12/42 die end to end op elkaar bijten (afbeelding 2). Er is geen relevante medische anamnese. Tandheelkundig zien we een aantal restauraties en de mondhygiëne kan aanzienlijk worden verbeterd.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0063-9.pdf

X-puzzel #14

X-puzzel #14 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, sectie Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 35 - De vorige generatie ging uit van retentieve methodieken en dacht met dezelfde ‘skills’ het composiettijdperk te kunnen binnenstappen. (Er is veel misgegaan en het heeft nog wel een generatie geduurd zo niet langer voordat de duurzaamheid het niveau van het amalgaam benaderde, RL). Dit is mogelijk terug te voeren tot een gebrek aan bijscholing. (Van Calcar drukt zich hier nog voorzichtig uit, RL) Hij breekt ook een lans voor het opstellen van een langetermijnplan (het Zorgplan), want dat geeft een visie weer. De nieuwe generatie tandartsen is geneigd al het nog bestaande ‘grijs’ uit de mond te verwijderen. Dit hoeft niet per se, het kan nog wel 10 jaar goed gaan en past zeker niet in het belang van de patiënt. Daar gaat het uiteindelijk om. Gezien de vele materialen (silanen, bondings, enz., enz.) die elkaar opvolgen en de toe te passen technieken is het usance dat de tandarts zich vergewist van de gebruiksaanwijzing. Lees de gebruiksaanwijzing en volg die stipt op want daar schort het nogal eens aan en zo gaat het vaak verschrikkelijk mis. (Ongeduld en onkunde gaan hand in hand, RL) Van Calcar eindigt met de hartekreet om toch zo veel mogelijk ‘vlieguren’ te maken ofwel fulltime te werken. ‘Meters maken’ is zijn devies. Een sluitend verhaal waar niets op af te dingen is als maar met een paar degelijke handvatten gewerkt wordt – die over tien jaar zo niet langer nog niet versleten zijn. X-PUZZEL In het kader van een orthodontische behandelingsplanning wordt een panorama-opname gemaakt bij een jongen van net 10 jaar (afbeelding 1). De klacht is: ruimtegebrek en slijtage van de 12/42 die end to end op elkaar bijten (afbeelding 2). Er is geen relevante medische anamnese. Tandheelkundig zien we een aantal restauraties en de mondhygiëne kan aanzienlijk worden verbeterd. De vragen aan u zijn deze keer: 1 Welke ontwikkelingsstoornis(sen) ziet u op de panoramaopname? 2 Welke overige relevante bevindingen ziet u op deze foto? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina XX). Hebben we samen alle informatie uit deze afbeelding gehaald? Afb. 2 Intraoraal beeld bij aanvang.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0063-9.pdf

Reinier Hoogeveen, Frédérique San Giorgi. X-puzzel #14, Tandartspraktijk, 2018, 35-35, DOI: 10.1007/s12496-018-0063-9