Kinder yoga

Kinderopvang, Jun 2018

Samenvatting Een goede ademhaling heeft een positieve uitwerking op je gezondheid. Ademoefeningen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de yoga. Het verbetert de longfunctie, geeft meer energie, helpt afvalstoffen los te laten, verbetert het immuunsysteem en vergroot de ontspanning.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0096-3.pdf

Kinder yoga

KINDER yoga ADEMEN DE ARMEN - ? Leg je handen op je buik. ? Voel je dat je buik dikker wordt als je inademt? ? En dat als je uitademt je buik weer een beetje inzakt? WAAROM? ? Bewustwording van de adem haling neemt toe. ? Bewust een adembeweging met de buik leren maken. ? Kalmeert. MET ? Je staat rechtop. ? Adem in en doe je armen zijwaarts omhoog. ? Adem uit en doe je armen zijwaarts naar beneden. WAAROM? ? Ondersteunt een goede in- en uitademing. ? Maakt bewust van adempatroon. Een goede ademhaling heeft een positieve uitwerking op je gezondheid. Ademoefeningen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de yoga. Het verbetert de longfunctie, geeft meer energie, helpt afvalstoffen los te laten, verbetert het immuunsysteem en vergroot de ontspanning. Met ademoefeningen en -spelletjes kun je kinderen al veel leren over hun manier van ademen. Het in- en uitademen wordt geactiveerd, ze worden zich bewuster van hun adem en ze kunnen de adem gebruiken om (iets meer) te ontspannen. En?.ze vinden het meestal heel prettig om te doen! Let op: Laat ademhalingsoefeningen niet te lang duren, anders kunnen kinderen duizelig worden of zelfs hoofdpijn krijgen. Doe ook geen verschillende ademoefeningen achter elkaar.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0096-3.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Kinder yoga, Kinderopvang, 2018, 26-26, DOI: 10.1007/s41189-018-0096-3