Advanced search    

Search: Antimicrobiële middelen bij diabetisch voetulcus

The page you are looking for is no longer available: Antimicrobiële middelen bij diabetisch voetulcus. Showing search results instead.

16,673 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Erratum bij: ‘Effectiviteit van full-contactzolen voor drukverdeling bij diabetespatiënten met neuropathie bij specifieke activiteiten’

/s12481-018-0179-8. Erratum bij: Podosophia (2018) 26:38–41,  https://doi.org/10.1007/s12481-018-0179-8 In het artikel ‘Effectiviteit van full-contactzolen voor drukverdeling bij

Aansluiten bij de paradigmashift: de betrokkenheid van inwoners bij beleid

tot 1 mei actief als beleidsadviseur Sociaal Domein in de gemeente Almere. Gemeenten hebben de opdracht om inwoners te betrekken bij de Wmo 2015. Dit blijft in veel gemeenten echter beperkt tot ... en vindt waar nodig ondersteuning in de samenleving en bij de overheid. Ook wat betreft het beleidsproces heeft dit in de Wmo 2015 een prominente plek gekregen: ‘Inwoners in het algemeen, cliënten of

Acceptatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck in vier Brabantse gemeenten. Wat levert dit e‑healthinstrument op?

gemeenten. Van de 21.735 genodigden heeft 12% (n = 2732) deelgenomen. Dit onderzoek was gericht op de mate van acceptatie van de PGC bij cliënten en professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deelnemers ... e‑healthinstrument. Vrijwel alle deelnemers beschikken over de kennis, middelen en ondersteuning die nodig zijn om gebruik te maken van de PGC. De rol van de sociale omgeving bij het gebruik van de

Middelen bij jicht

Jicht is een aandoening die steeds vaker voorkomt in westerse landen, en met name bij mannen.1 Het komt voor bij 1-4 % van de bevolking. Bij 65-plussers zijn er hogere prevalentiecijfers, tot wel 10 ... gewrichten, trauma en stress. Test je kennis over geneesmiddelen. Heb je zelf een vraag over medicijnen, mail dan naar . in westerse landen, en met name bij mannen.1 Het komt voor bij 1-4 % van de

Een tweede transurethrale resectie bij niet-invasief (Ta) hooggradig urotheelcelcarcinoom? Een retrospectieve multicenteranalyse

Access Artikel First Online: 07 January 2019 97 Downloads Samenvatting Adequate stadiëring bij blaascarcinoom is van wezenlijk belang voor het verdere behandelbeleid. De NVU-richtlijn (2016 ... ) adviseert een re-TURT bij alle T1- én alle hooggradige (graad 3) tumoren. In de meest recente EAU-richtlijn is dit aangepast tot alleen T1-tumoren, mits er musculus detrusor in het preparaat zit. Dit

Case report. Een patiënt met flankpijn na spontane graad III-nierlaceratie bij NOAC-gebruik

. Deze patiënt gaf bij herhaling aan geen val, trauma of mishandeling te hebben doorgemaakt. Zowel de initiële CT-scan als de controlescan toonden geen aanwijzingen voor een niercarcinoom, angiomyolipoom

Melden bij Monitor Mondzorg

, is in eerste instantie de beste manier. Maar wanneer dit niet mogelijk is om wat voor reden dan ook is melden bij de stichting Monitor Mondzorg een manier om het bespreekbaar te maken. Alle meldingen ... worden gescreend. Als een melding aanleiding geeft tot actie, dan gaat de stichting in gesprek met de tandarts over wie is gemeld. Bij structurele problemen wordt de juiste begeleiding gezocht. Zo wordt

Gespecialiseerd overzicht van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Samenvatting Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen komen vaker voor dan we denken. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van persoonlijkheidsstoornissen in de tweede helft van het leven. Niet ... . Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor impact op diens omgeving. Wetenschappelijk onderzoek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen staat nog in de kinderschoenen. Dit boek geeft handvatten voor

Injecties in bil bij knieartrose

SamenvattingBij het artikel ‘Onderzoek naar injecties in de bil bij knieartrose’ van Marianne Mol (Huisarts Wet 2018;61(9):67) verschenen op de website enkele reacties. Daar staan ook de bijbehorende ... reacties. Daar staan ook de bijbehorende referenties. Nadelen op langere termijn In het artikel ‘Onderzoek naar injecties in de bil bij knieartrose’ staat: ‘Bij patiënten met heupartrose bleken

Probiotica tegen diarree bij antibiotica

risico laag is, moeten om één geval van diarree bij antibioticagebruik te voorkomen 42 mensen probiotica gebruiken. Dat ontdekten de auteurs van een Cochrane-review, maar de kwaliteit van het bewijs is

Oncologische nazorg bij de huisarts

SamenvattingOnlangs was ik bij een nascholing van huisartsen en specialisten die begon met de stelling dat oncologische nazorg een taak van de huisarts is. De meningen waren verdeeld. ... dit type zorg tussen alle complexe vraagstukken door juist wel prettig! Huisartsen zien belemmeringen op het gebied van deskundigheid, ervaring, tijd, middelen, samenwerking en pati?ntpreferenties. En

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij kinderen te voorkomen. ... preventief ge- en de vraag of koortsconvulsies überhaupt behandeld moeten bruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij worden. Wanneer we namelijk 100 kinderen behandelen met kinderen te

Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders

SamenvattingDeze infographic is samengesteld met gegevens uit het dossier Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders dat is ontwikkeld door Kennisplatform Integratie

Wat werkt bij de aanpak van armoede

SamenvattingDeze infographic is samengesteld met gegevens uit het dossier Wat werkt bij armoedebestrijding. In het dossier zijn gegevens uit wetenschappelijk onderzoek verzameld over de aanpak van ... werkt? Versterken van psychologisch kapitaal Versterken veerkracht, volharding en creativiteit helpt bij het oplossen van problemen en vermindert spanningen. Het aanspreken van eigen kwaliteiten

Begeleiding van ADHD bij volwassenen

behandeling. Het richt zich zowel op de beginnende als op de ervaren hulpverlener. Open image in new window Sandra J.J. Kooij. ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling. Amsterdam: Pearson ... Benelux BV, 2017. 324 pagina’s. ISBN 9789043035934. Prijs € 44,95. Sandra Kooij is psychiater en onderzoeker op het gebied van ADHD bij volwassenen. Zij beschouwt ADHD als een chronische aandoening

Wat werkt bij Outreachend werken

SamenvattingDeze infographic is samengesteld met gegevens uit het dossier Wat werkt bij outreachend werken. In het dossier staan o.m. werkzame factoren die de effectiviteit van outreachend werken ... de effectiviteit van outreachend werken versterken, zoals het aansluiten bij de doelgroep, buurtcontext of de gemeentelijke context. Kijk op www.movisie.nl/watwerktbij voor de volledige infographic

Eerste evaluatie bij slangenbeet door huisarts?

SamenvattingHet Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) onderschrijft niet de bewering van Vendrik en co-auteurs dat de huisarts bij slangenbeten uitstekend in staat is een eerste

De invoering van IFRS 9 bij Europese banken; Een vervolgstudie

dat de jaarrekening over 2017 is gepubliceerd. Op basis van een analyse van jaarrekeningen van 49 Europese banken komen we tot de conclusie dat de jaarrekening nog niet bij alle banken inzicht geeft in ... gemiddeld groter dan bij banken uit andere Europese landen. Op basis van beschikbare informatie van 31 banken uit onze populatie, daalt door IFRS 9 de kernkapitaalratio met 75 basispunten voor de banken uit

Is oorpijn bij vliegen te voorkomen?

Vraagstelling Patiënten vragen soms wat zij kunnen doen om oorpijn bij vliegen te voorkomen. Bij de drogist en op internet worden verschillende (hulp)middelen aangeboden om de oorpijn te verminderen ... die (hulp)middelen is. Zoekstructuur We zochten (31 januari 2017) in PubMed naar systematische literatuuronderzoeken, RCT’s en clinical trials met de zoektermen: “((ear OR (middle-ear) AND (pain OR

Beter balanceren tussen over- en onderdiagnostiek bij Mycoplasma genitalium

Samenvatting Mycoplasma genitalium (Mg) is een seksueel overdraagbaar micro-organisme, maar de mate van pathogeniteit is vooralsnog onduidelijk. Bij persisterende klachten van uretritis en PID is Mg ... diagnostiek en therapie bij dit ‘nieuwe’ seksueel overdraagbare micro-organisme.1 De auteurs spreken zich naar mijn mening niet duidelijk genoeg uit over de handelwijze rondom testen op Mg bij asymptomatische