Advanced search    

Search: Een potje boos

The page you are looking for is no longer available: Een potje boos. Showing search results instead.

23,878 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Spanningen

tien stappen over.’ O jee, ze klinkt nogal boos. Stotterend vraag ik wat ze bedoelt. Ze legt uit dat het veel te lang heeft geduurd voordat er hulp kwam voor haar en haar kleuter. Daardoor is ze in een ... Samenvatting Ik bel een moeder van de wachtlijst met het goede nieuws dat ik nu tijd voor haar heb. Als ik informeer naar een geschikt moment om kennis te maken, onderbreekt ze me: ‘Je slaat wel even tien

Prostaatkankerrichtlijn: een routekaart in Oncoguide, beslisbomen en informatiestandaard

omgezet in beslisbomen, routekaarten dus. Ze staan sinds het najaar van 2018 als digitale beslisondersteuning in Oncoguide. Uit de beslisbomen volgt een informatiestandaard die eenheid van taal creëert en ... het mogelijk maakt data eenvoudiger te delen en hergebruiken. Door beslisbomen te voorzien van individuele patiënt- en ziektekenmerken leidt Oncoguide de zorgprofessional stap voor stap naar een

Niet om te lachen

SamenvattingIedereen herkent hem als hij binnenloopt in zijn feloranje regenjas. Even later is hij nijdig de hele wachtkamer aan het ontregelen met een harde monoloog. Hij is boos over ‘de Sleepwet ... complexe psychiatrie is soms nuttiger dan vertrouwen’ Iedereen herkent hem als hij binnenloopt in zijn feloranje regenjas. Even later is hij nijdig de hele wachtkamer aan het ontregelen met een harde

Verwijden of verwijderen? De preputiumplastiek is een goed alternatief voor therapeutische circumcisie

 DorsthorstAnita W. T. M. RoelofsOlaf P. J. VroomanMichael R. van Balken Open Access Artikel First Online: 25 January 2019 12 Shares 199 Downloads Samenvatting Kinderen met een phimosis, bij wie ... behandeling met corticoïden faalt, ondergaan veelal een therapeutische circumcisie. In de richtlijn ‘Behandeling phimosis bij kinderen’ wordt de preputiumplastiek echter als een goed alternatief beschreven. In

Van een ketter wordt de tong doorstoken. Van Johannes de Doper ook. Beteugeling van "de nieuwe religie

veroordeeld om "ghesteken te zynnen met een gloijende ysere duere 't uuterste van zyn tonghe ende daernaer levende voor 't schecht uuter vanghenesse ghebrand te wordene, so datter de doot naervolghe, met ... confiscatie van alle zyne goedynghe 's Conycx, ons gheduchts heere, profytte ende [tekst beschadigd] ghanc te hanghen an een staecke ter galghesticke, elcken tot exemple". De smid Jan Coeman was eerder op 8

Een theologische faculteit als huis van vele woningen: Over de institutionalisering van de theologie in de pluralistische, seculiere samenleving

multicultureel samenleven, in Lucassen J & De Ruijter, A (eds.), Nederland multicultureel en pluriform? Een aantal conceptuele studies. Aksant: Amsterdam, 85-140.         [ Links ] Torrance, I 2004. From

Een erfrechtelijk geschil binnen de familie Haller von Hallerstein (1595-1603): Van eenheid naar verscheidenheid binnen het West-Europese recht

dan ook onderstaande bijdrage aan, een case-study van (bijna) internationale rechtshulp.1   2. Voor de kerkelijke rechters / de Raad van Brabant Na het overlijden van haar moeder Elisabeth van ... niet uit volledig vrije wil voor het kloosterleven gekozen hadden. Er was dus een enorme vlucht van religieuzen uit het klooster, meestal door Rome positief gesanctioneerd. Loijsa Haller was éen van hen

Exclusive enteral nutrition versus corticosteroids for treatment of pediatric Crohn’s disease: a meta-analysis

BackgroundMany studies have examined the effects of exclusive enteral nutrition (EEN) in children with Crohn’s disease (CD), but corticosteroids are considered a superior therapy and are frequently ... identified sources in this meta-analysis. EEN was as effective as corticosteroids in inducing remission rate of children suffering from CD (OR = 1.35; 95% CI 0.90, 2.10; P = 0.14). Nevertheless, patients who

Case report. Buccal mucosa graft voor UPJ-reconstructie na een niet-geslaagde robotgeassisteerde pyelumplastiek

zijn een uitdaging voor de reconstructieve chirurgie. Transuretero-ureterostomie, ileuminterpositie en autotransplantatie zijn vaak genoemde mogelijkheden. Een wat minder bekend type reconstructie, de ... doorgaans succesvolle buccal mucosa graft (BMG) ureteroplastiek, is in kleine series in de literatuur beschreven. Wij beschrijven een casus waarin een BMG werd gebruikt voor herstel van een strictuur ter

Case report. Een patiënt met flankpijn na spontane graad III-nierlaceratie bij NOAC-gebruik

. ColletteAntonia W. T. M. RoelofsPeter A. Stroomberg Open Access Case Report First Online: 11 January 2019 99 Downloads Samenvatting Een spontane graad III-nierlaceratie is een zeldzaam verschijnsel

Canadian Indians, Inuit, Metis, and Metis: An Exploration of the Unparalleled Rights Enjoyed by American Indians Born in Canada to Freely Access the United States

By Greg Boos, Greg McLawsen, and Heather Fathali, Published on 05/31/14 ... to Freely Access the 1 United States Greg Boos, † ‡ Greg McLawsen & Heather Fathali * TABLE OF CONTENTS I. History

Een vrijwillige mentor kan niet zonder VOG

Samenvatting De gemeente Rotterdam wil dat de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), een vrijwillige volwassene die als vertrouwenspersoon fungeert en is gekozen door de jongere zelf, een Verklaring Omtrent ... zelf, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Verstandig om misbruik of negatieve invloed tegen te gaan? Ja Open image in new window Woordvoerder van Judith Bokhove Wethouder

Spelen

SamenvattingHet zijn van die weekenden die je voor geen goud had willen missen. In het laatste weekend van de vakantie hebben we een huisje gehuurd op het strand van Hoek van Holland. ... begeleiders en drie lieve ‘kookoma’s’. Al snel speel ik een potje voetbal mee. Want ook na veertig jaar vind ik dat nog steeds een leuk spelletje. We spelen met een bal waar ik vroeger alleen maar van kon

Gewoon wonen op een boerderij? Een innovatief woonproject voor een complexe doelgroep

Gewoon wonen op een boerderij? Een innovatief woonproject voor een complexe doelgroepDit artikel beschrijft een onderzoek naar “de Boerderij”: een innovatief woonproject voor mensen waarbij het door ... gedragsproblemen niet is gelukt om binnen de bestaande woonvoorzieningen een (langdurige) woonplek te vinden als alternatief voor (gesloten) verblijfsafdelingen, de gevangenis of de straat. Het idee achter de

Liefdevolle zorg kan nooit een functie-eis zijn

huis en naar moeder. Maar daar staan we nu juist met lege handen, thuis is een gepasseerd station en moeder is al veertig jaar dood. Daarmee wordt dan meestal een volgend verlangen wakker gekust: de ... doodswens. Om redenen die u vast wel bekend zijn moeten we ook hier niet thuis geven. Een blik op de klok leert ons immers dat het allang vijf voor twaalf is geweest en het waarschijnlijk wel half acht wordt

Langs een omweg werken

SamenvattingEen van de aardigste zaterdagrubrieken in de Volkskrant heet 180 graden. Wetenschappers en politici vertellen daarin hoe ze radicaal van mening zijn veranderd over een bepaald issue en ... over een bepaald issue en waarom. VVD-politicus Eric van der Burg vertelde bijvoorbeeld hoe hij van mening veranderde over verzorgingshuizen. Margo Trappenburg is bestuurskundige aan de Universiteit

Zoek een plek waar je uit de verf komt

SamenvattingIk las een roman waarin een man en een vrouw uit elkaar gaan. De vrouw zei tegen de man; ‘Ik hou van je, maar ik vind mezelf niet leuk meer in onze relatie. Ik ben alleen maar aan het ... ontwikkelingen in de zorg. www.hugovanderwedden.nl | Twitter @hugovdwedden Open image in new window Ik las een roman waarin een man en een vrouw uit elkaar gaan. De vrouw zei tegen de man; ‘Ik hou van je

De invoering van IFRS 9 bij Europese banken; Een vervolgstudie

dat de jaarrekening over 2017 is gepubliceerd. Op basis van een analyse van jaarrekeningen van 49 Europese banken komen we tot de conclusie dat de jaarrekening nog niet bij alle banken inzicht geeft in ... vergelijkende cijfers aan. In alle jaarrekeningen is wel een toelichting op IFRS 9 aanwezig. Ten opzichte van 2016 hebben de banken, in lijn met hetgeen verwacht mag worden, meer concrete informatie verstrekt

Het beroepsgeheim: een internationale zaak?

SamenvattingDe wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim is in ieder land anders. Alhoewel het beroepsgeheim in Nederland tamelijk absoluut is, kan het doorbroken worden wanneer sprake is van een

Een ander perspectief op gezondheid

SamenvattingAls we de zorg blijven organiseren zoals we dat nu doen, moet in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken, lees ik in het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek ... ministerie van VWS. Open image in new window Als we de zorg blijven organiseren zoals we dat nu doen, moet in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken, lees ik in het rapport van de Taskforce De