Advanced search    

Search: Math. Appl. in Environmental Science

5,968 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Dániel Margócsy, Commercial Visions. Science, Trade, and Visual Culture in the Dutch Golden Age

Dániel Margócsy, Commercial Visions. Science, Trade, and Visual Culture in the Dutch Golden Age (Chicago: University of Chicago Press, 2014, 319 pp., isbn 978 0 226 11774 4).

Hulp voor ondernemers in nood

In deze studie onderzoeken we ondernemers die tegenslagen hebben en de factoren die hiermee te maken hebben. We beschrijven de kenmerken van ondernemers die in de problemen komen en soms zelfs ... dat de tijdfactor belangrijk is wanneer ondernemers in de problemen dreigen te komen en dat tijdig geholpen (kunnen) worden impact heeft op de stappen die worden genomen nadat de problemen zijn opgelost

Annelie Ramsbrock, The Science of Beauty. Culture and Cosmetics in Modern Germany, 1750-1930

). The editor also added an appendices with sixteen documents (letters, minutes, resolutions, programs, etc.) and a useful chronology named 'International events and events in particular countries' that ... pushes backward and forward the chronology from 1862 to 1883. The author does not hide that he is a long-standing anarcho-syndicalist in the French labour movement, yet declares that he took side in this

Hoe 'tijd' psychiatrie opnieuw betoverde

(1891–1975). Their anthropological psychiatric work on time should be interpreted in the context of a ‘new’ psychiatry of the early twentieth century, the rise of holistic science and a broad cultural ... epistemologisch niveau doordrongen was van de cultuurkritiek waarin ze ontstond. Notes 1Vergelijk: A. Harrington, Reenchanted Science: Holism in German culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton 1996

Materialiteit in de uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen

Sinds de uitbreiding van de controleverklaring verschaft de accountant meer inzicht aan de gebruikers van de jaarrekening over de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden. In de uitgebreide ... artikel bevat een eerste verkenning van materialiteitsgegevens uit controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 56 beursvennootschappen in de boekjaren 2014 tot en met 2017. Uit de resultaten van dit

De forensische wetenschap in Nederland (1800-1930): een terreinverkenning

Forensic science in the Netherlands (1800-1930): an explorationFocusing on the forensic culture of the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries, this article argues that historians of ... expertise in the judicial process, played a pivotal role in the establishment of forensic science. Importantly, the field of criminalistics was designed and expanded by ‘the Dutch Sherlock Holmes’, the

Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in opleiding

In recent years, schools and education authorities worldwide have been paying increased attention to issues surrounding diversity and religious tolerance. Tolerance constitutes one of the most ... role of inculcating religious tolerance in young people. Teachers are expected to be able to inculcate in their students the respect, empathy, critical thinking and acceptance of differences among people

Ride for Research 2016 Amsterdam - Edinburgh

Al in het vliegtuig, nog bóven het winterse Finse landschap, ontstond het idee voor de tweede challenge van Team Traumaplatform: Skate for Science 2015 zou in 2016 worden opgevolgd door Ride for ... reconstructieve chirurgie en om fondsen te werven voor onderzoek op dit gebied. En het is gelukt! In IJmuiden verzamelen zich afgelopen augustus 85 orthopeden, plastisch chirurgen, traumachirurgen, arts-assistenten

Augustus J. Veenendaal en H. Roger Grant, Rails to the Front: The Role of Railways in Wartime

: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10659 11 Views 1 Twitter   Published on 18 Mar 2019 In 2013 organiseerde het Spoorwegmuseum in Utrecht in het kader van 300 jaar Vrede

Performativiteit in netwerken: de Januskop van accounting

Onderzoek naar de performativiteit van accounting laat zien hoe becijferingen en calculaties in netwerken tot ontwikkeling komen en daar invloed kunnen uitoefenen. Als spelers in een netwerk kunnen ... ) Science in action: How to follow scientists and engineers through society , Harvard University Press. http://www.hup. harvard.edu/catalog.php?isbn= 9780674792913 ? Latour B ( 2005 ) Reassembling the social

Book Reviews / Boekbesprekingen / Comptes rendus

- Florike Egmond, Eye for Detail. Images of plants and animals in art and science, 1500-1630 (London: Reaktion books, 2017) ISBN 978-1-78023-640-7, 280 pp. 128 kleur ill., index. £ 35.- Geert ... animals in art and science, 1500–1630 (London: Reaktion books, 2017) ISBN 978-1-78023-640-7, 280 pp. 128 kleur ill., index. £ 35. Florike Egmond’s fascinatie voor vroegmoderne verzamelingen van plant- en

Boekbesprekingen / Comptes Rendus

(eds.), Art and Science in the early Modern Netherlands – Kunst en wetenschap in de vroegmoderne Nederlanden. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek 61 (Zwolle: W Books 2011) 367 pp., ill., ISBN 978-90-400 ... Transatlantic Circulation of Knowledge. The volume is the outcome of a workshop on ‘Cold War Science’ organized at the Lorentz Center in Leiden in 2013. It consists of twelve contributions arranged under four

In Dialoog met de pedagoog

October 2018 Samenvatting Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Ze piepen zo!’ Open image in new window We hebben ... ik me voorstellen dat het wat veel is. Zou het iets met elkaar te maken hebben denk je?’ Nou, de hele sfeer in de groep is onrustig. Debbie en ik raken er ook gestrest van. ‘En hebben jullie

Oorsigartikel - F. Gerrit Immink se prakties-teologiese studie van die geloofspraktyk: Liturgiese vernuwing in die Protestantse tradisie

This contribution is a review article on the three most important books by F. Gerrit Immink in practical theology. His approach to this discipline is studying faith praxis of the Protestantse Kerk in ... faith praxis of the Protestantse Kerk in Nederland (Protestant Church in the Netherlands) which is a church in the Reformed tradition. In his first book he explained his approach to practical theology in

Peter de Ruiter, Het Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950

jaren zeventig van de twintigste eeuw, kon worden geëxploiteerd. Notes 1Corey Ross, ‘The Tin Frontier: Mining, Empire, and Environment in Southeast Asia, 1870s – 1930s’, Environmental History 19, 3 ... Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950. BMGN - Low Countries Historical Review. 133. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10538 54 Views 2 Twitter   Published on 16 Jul 2018

Samen beslissen in de zorg

SamenvattingSamen beslissen over functie- of arbeidsgeschiktheid? Welke bedrijfs- of verzekeringsarts doet dat in de spreekkamer met de cliënt? Empathie en vertrouwen of uitgaan van wantrouwen en ... bevredigend is? Hoe ga je om met de verschillende persoonlijkheidskenmerken die zich op het spreekuur aandienen? Open image in new window Samen beslissen over functie- of arbeidsgeschiktheid? Welke

Huisarts werkt in de toekomst wijkgericht

opbrengsten van wijkgerichte, integrale zorg. Wijkgericht werken staat sterk in de belangstelling, zo blijkt uit het recente dubbelinterview met de hoogleraren Bindels en De Wit in dit blad.1 Het onderwerp

In dialoog met de pedagoog

elkaar? Open image in new window Ik heb een tweeling op de groep, Milan en Nolan. ‘Leuk, twee jongens? Hoe oud zijn ze?’ Twee. Leuk ja, maar ze zetten met z’n tweeën de hele groep op ... spelen omslaat in ruzie. Zijn hier nog andere kinderen bij betrokken?’ Nee, altijd die twee. ‘Wie neemt de leiding?’ Meestal Milan. Nolan volgt en doet er nog een schepje bovenop. ‘En hoe doet hij