Advanced search    

Search: Rectificatie

The page you are looking for is no longer available: Rectificatie. Showing search results instead.

21 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

AVG, wat moet je ermee?

beoordeeld of er privacyrisico’s zijn. De meeste rechten van betrokkenen kenden we al: het recht op informatie, inzage, correctie/rectificatie, aanvulling en bezwaar/vernietiging. Her en der worden nog wat

Erratum to: Rectificatie

0 Dit is een rectificatie op Doornwaard , S. M., Van den Eijnden, R. J. J. M., Lugtig, P., Ter Bogt, T. F. M. , & Overbeek, G. Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers van het gebruik van seksueel ... ‘Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers voor het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal’, Kind en Adolescent, 33, 226-238, een rectificatie. Deze rectificatie betreft de uitkomsten van de in het artikel

Hanteer de Witte Raven-aanpak

realistisch en – met het oog op duurzaamheid – niet eens verstandig. Begin bij iets wat intrigerend is en waarbij de patiënt erg gebaat is. Niemand Rectificatie artikel ggz-medicatie In ons artikel ‘Herhalen

Veilig het jaar uit…

als nieuwe redactieleden. We hebben daarnaast ook dit jaar weer geprobeerd om een gevarieerd tijdschrift te maken, een enkele keer moesten we helaas een rectificatie plaatsen. Elk mens maakt fouten

Het lot van chirurgische trials

middelen. Verder onderzoek moet ook hier uitsluitsel brengen en wordt medio 2015 verwacht. Wordt vervolgd dus. Rectificatie In het artikel Subklinische schildklierafwijkingen bij ouderen (Huisarts Wet

Rectificatie

-lijst betreffende ons produkt Prezal te vernietigen en de inhoud van deze rectificatie mede te delen aan degenen aan wie U de inhoud van deze Deventer-lijst bekend heeft gemaakt. Hoogachtend

Redactioneel

doet nadenken over de zorgen van deze patintengroep en hoe we het genieten van de overvloed aan luxe-eten in onze maatschappij het beste vorm kunnen geven? Rectificatie In het vorige nummer van

Rectificatie

voor, dat bij eene drukte op s t r a a t en eene opgewondenheid als welligt slechts zelden was vertoond, de politie niets te doen had om de orde te handhaven. RECTIFICATIE

Rectificatie

men dan kunnen toevoegen (scherpe smaak). RECTIFICATIE

J. Janssen, Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis

Rectificatie In zijn recensie-artikel 'Literatuur en Duitse bezetting, 1940-1945' (BMCN, CX (1995) ii, 224 Infrastructuur en Verlichtingscultuur. Het Nederlandse tijdschrift: 'spiegel der Verlichting' 1

H.E. Lamur, The Demographic Evolution of Surinam, 1920-1970. A Socio-Demographic Analysis

bevolkingsaantal van Suriname is in vijftig jaar meer dan verdrievoudigd. In 1922 bedroeg het aantal inwoners 93.762, waarbij een vrij belangrijke rectificatie is toegepast op de cijfers van de volkstelling van 1921