Advanced search    

Search: authors:"Adinda Mailuhu"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

. ▪ Adinda Mailuhu - Langdurig gebruik van orale corticosteroïden kan infecties, veneuze trombo-embolie (VTE) en osteoporose veroorzaken. Complicaties bij kortdurend gebruik zijn echter minder vaak

Therapie nabestaanden voor rouw na moord

moordslachtoffer op het spreekuur komt, maar omdat de emotionele impact groot is, is het goed om te weten dat voor hen een effectieve behandeling beschikbaar is. ▪ Adinda Mailuhu Van Denderen M. Grief following

Kortere kuur bij OMA geeft slechtere uitkomst

ouder dan 23 maanden. Voor kleine kinderen geldt het advies van de NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen: maak de amoxicillinekuur van zeven dagen helemaal af! ▪ Adinda Mailuhu Hoberman A, et al

Overlevingskans na verwijdering melanoom in eerste lijn

SamenvattingIerse onderzoekers keken naar het percentage melanomen dat in de eerste lijn werd verwijderd en naar verschillen in de overlevingskans met de tweede lijn. De meeste melanomen worden door de specialist verwijderd. De overlevingskans bij de in de eerste lijn verwijderde melanomen is echter niet slechter.