Advanced search    

Search: authors:"Cengiz Canpolat"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Novel agents for the treatment of childhood leukemia: an update

Novel agents for the treatment of childhood leukemia: an update Ertugrul Eryılmaz,1 Cengiz Canpolat2 1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology and Oncology, Acibadem Maslak Hospital, 2Department of Pediatric Hematology and Oncology, Acibadem Kozyatagi Hospital, Acibadem University School of Medicine, Istanbul, Turkey Abstract: Achieving lower morbidity and...

BETA-THALASSEMIA SYNDROMES, CLINICAL AND LABORATORY APPROACH

The Beta ((3) thalassemia syndromes are a heterogeneous group of genetic disorders. The frequency of thalassemia is dependent on the ethnic origins of the patient population. Turkey is located in a geographic area of the world where thalassemia syndromes are common. The incidence rate of (3-thalassemia carriers was stated to be 2 per cent in Turkey. Clinical manifestations are...

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR PULMONER TÜMÖR: RABDOMYOSARKOMA

Lokal olarak yaygın olan tümör, 4 kür kemoterapi sonrası çekilen bilgisayarlı tomografide minimal regresyon gösterdi. Kemoterapinin 12. haftasında halen hayati yapılara yaypışıklık gösteren tümörün lokal kontrolünü sağlamak amacı ile radyoterapi uygulandı. Radyoterapiyi takiben 3 VAC (vinkristin, aktinomisin D, siklofosfamid) kürü daha verildikten sonra tümörün progresyon g...

Çocuklarda inme etiolojisinde doğal inhibitör eksikliği: üç olgu sunumu Olgu Sunumu

Çocukluk çağında inme ender görülmekle birlikte önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir Etiolojik nedenler erişkinlerden oldukça faklıdır Geçmiş yıllarda çocuklarda inmelerin yaklaşık yarısında etioloji saptanırken son nbsp; yıllarda doğal inhibitör eksikliklerinin tanınmasıyla kalıtsal trombofililerin inme etiolojisindeki yeri ve önemi daha iyi anlaşılmıştır Etiolojiyi bilmek...