Advanced search    

Search: authors:"Dominik Krysiak"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ewangelicy w Mikołajkach : dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dominik Krysiak, Dąbrówno 2010 : [recenzja]

OMÓWIENIA Dominik Krysiak, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945–2007, Oficyna Retman, Dąbrówno 2010, ss. 254, il., tab. Kilka lat temu zainaugurowała swoją

"Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach", Olsztyn 2007 : [recenzja]

zbadaną. Być może Towarzystwo w następnych latach podejmie wysiłek opracowania dziejów innych mazurskich zborów ewangelickich. Dominik Krysiak (Olsztyn) Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie

"Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym", Krzysztof Bielawny, Olsztyn 2008 : [recenzja]

Mazurskiej w Olsztynie, Archiwum Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwa?dzie). Dominik Krysiak Janusz Hochleitner, Dzieje ko?cio?a i parafii ?w. Wojciecha w Elbl?gu, Wydawnictwo PTTK o/Ziemia Elbl?ska, Elbl?g 2009

Ewangeliccy duchowni i parafianie : powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 130 lat kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie

Zbawiciela w Olsztynie Komunikaty Mazursko-Warmi?skie - Dominik Krysiak Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 130 lat ko?cio