Advanced search    

Search: authors:"Eric de Roode"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1C De patiënt mag de eerste dagen na het starten met metoclopramide niet tekst Eric de Roode verpleegkundig specialist anesthesiologie E-nursing Heeft u last van bijwerkingen van metoclopramide

Metoclopramide

het braakcentrum in de hersenen. Ook dit vermindert misselijkheid en braakneigingen. tekst Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie Noordwest Ziekenhuisgroep, E-nursing Vragen 1

Antwoorden op de vragen op pagina 27

op de vragen op pagina 27 tekst Eric de Roode, E-nursing platform voor online zorgcursussen 1A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op

Fluticason

voorgeschreven. Bijvoorbeeld fl uticason (Flixotide®). Dit heeft een ontstekingsremmende werking: bij inhalatie beschermt het de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. tekst Eric de Roode en Marion