Advanced search    

Search: authors:"Hugo van der Wedden"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder? TEKST HUGO VAN DER WEDDEN BEELD SIMON VAN KESSEL Hugo van der Wedden is verpleegkundige en onderzoeker bij de Dementie Verhalenbank (www.dementieverhalenbank.nl). - M een

In hetzelfde schuitje

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg. www.hugovanderwedden.nl | Twitter

Entangled in uncertainty: The experience of living with dementia from the perspective of family caregivers

a common focus for conducting the interviews. Author Contributions Conceptualization: Hugo van der Wedden, Anne-Mei The. Data curation: Rikke Komen. Formal analysis: Els van Wijngaarden, Hugo van ... der Wedden, Zerline Henning, Rikke Komen, Anne-Mei The. Investigation: Els van Wijngaarden, Hugo van der Wedden, Zerline Henning, Rikke Komen, Anne-Mei The. Methodology: Els van Wijngaarden, Hugo

De dementie-verpleegkundige

Onno de Gooijer lijdt sinds drie jaar aan dementie. Hij heeft het lang verborgen gehouden voor zijn vrouw, maar op een gegeven moment hield hij dat niet meer vol. Hij vergat de simpelste dingen. Zelfs de gang naar de supermarkt werd een onmogelijk opgave. Hoe vaak was hij wel niet teruggestuurd omdat hij de helft vergeten was?

Welkom in het verpleeghuis

HUGO VAN DER WEDDEN BEELD SIMON VAN KESSEL Hugo van der Wedden is verpleegkundige en onderzoeker bij de Dementie Verhalenbank (www.dementieverhalenbank.nl).

Reanimatie en evidence based practice

Uit onderzoek weten we dat de context het meest bepalend is voor de uitkomst van een reanimatie. Niet leeftijd, niet comorbiditeit, maar de situatie zoals hij zich voordoet.

Gescheiden werelden

Ik ben op een symposium over goed leven met dementie, dat plaatsvindt in de Hermitage in Amsterdam. Tegenwoordig een statig museum vol Russische meesterwerken, maar vroeger een verpleeghuis. En in dat verpleeghuis, daar werkte ik.

Dementie en de dokter

Nadat Nico de diagnose dementie te horen had gekregen, richtte de geriater het woord tot zijn dochter. Zij kreeg tekst en uitleg over de ziekte. Nico zelf zat er wat bedremmeld naast. Alsof hij er van het ene op het andere moment niet meer toe deed. Ook zijn dochter vond het een vreemde gang van zaken. ‘Ik ben niet dement hoor,’ zei ze wijzend naar haar vader, ‘hij is de patiënt...

Niet meer aan het bed

Niet meer aan Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg

Vrienden verliezen

De moeder van Simone Daalder is lid van een bridgeclub. Daar komen haar meeste contacten vandaan. Sinds ze aan dementie lijdt zijn deze mensen helaas een voor een afgehaakt.

Verpleegkundigen in de media

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg. www.hugovanderwedden.nl | Twitter

Feest!

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg. www.hugovanderwedden.nl | Twitter

Buitenwereld

Bij de echtgenote van Hans Mulder is onlangs de ziekte van Alzheimer vastgesteld. De diagnose kwam aan als een mokerslag, maar nu het stof is neergedaald probeert het echtpaar Mulder er het beste van te maken.

Het goede doel

gesloten te houden. spaar het geld liever op voor een reis naar lourdes. Mocht het noodlot toeslaan, dan is de kans op genezing daar nog altijd het grootst. Hugo van der Wedden, verpleegkundige en socioloog