Advanced search    

Search: authors:"Irfan Kandemir"

11 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Türkiye Bal Arısı Populasyonlarında Ön Kanat Deformasyonları

Bal arıları, ( Apis mellifera ) hemen hemen tüm bireylerde aynı damar oluşumunun genel bir modelini gösteren iki çift zararlı kanada sahiptir. Kanat hücrelerinin şekilleri ile birlikte kanat damarı oluşumu, bal arısı taksonomisi çalışmaları için morfometrik karakter olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu genel damar yapısına ek olarak, bilinmeyen nedenlerle bazı bireylerde...

Computer software for identification of honey bee subspecies and evolutionary lineages

Within the western honey bee (Apis mellifera), there are more than 20 recognised subspecies. It is well known that these subspecies differ in their wing venation patterns. However, there is a demand for efficient tools to identify honey bee subspecies, ecotypes, populations or hybrids. The aim of this study was to develop a fast and easy identification method based on analysing...

Amerika Birleşik Devletleri’nde Toplu Arı Ölümleri ve Koloni Çökme Bozukluğu (Ccd) Üzerine Bir Derleme

Bu derlemede son günlerde medyayı son derece meşgul eden ve arıcılar arasında tedirginlik yaratan koloni çökme bozukluğu derinlemesine incelenmektedir. Hastalığın ortaya çıkması, özellikle ABD’de konu ile ilgili araştırmalar ve gelişmeler, hastalığa yol açan etmenler, öngörüler ve yapılması gerekenler özetlenerek aktarılmaktadır. ABD dışındaki ülkelerde ve Türkiye’de söz konusu...

The Genetic Polymorphisms and Colonization Process of Olive Fly Populations in Turkey

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the most important pest of olives in olive growing regions worldwide, especially in the Mediterranean basin and North America. Despite the economic importance of the olive fly, the colonization route of this species is unclear. We used nuclear microsatellite markers and mitochondrial DNA to provide information about the population...

Identification of Lygus hesperus by DNA Barcoding Reveals Insignificant Levels of Genetic Structure among Distant and Habitat Diverse Populations

Background The western tarnished plant bug Lygus hesperus is an economically important pest that belongs to a complex of morphologically similar species that makes identification problematic. The present study provides evidence for the use of DNA barcodes from populations of L. hesperus from the western United States of America for accurate identification. Methodology/Principal...