Advanced search    

Search: authors:"Janusz Małłek"

42 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Nowa książka o Koperniku

Janusz Małłek NOWA KSIĄŻKA O KOPERNIKU Słowa kluczowe: Jerzy Wasiutyński, Mikołaj Kopernik Schlüsselwörter: Jeremi Wasiutyński, Nikolaus Kopernikus Jeremi Wasiutyński, Nicolaus Copernicus W ... , Toruń 2010, ss. 293) potwierdzają, że taka dyskusja jest potrzebna. Janusz Małłek, Ein neues Buch über Kopernikus Zusammenfassung Der namhafte polnische Kopernikus-Forscher Jeremi Wasiutyński, Autor

Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z Sejmu Piotrkowskiego 1555 r.

- Teresa Borowska, Janusz Małłek REFORMACJA W POLSCE W ŚWIETLE RELACJI PRUSKIEJ I MEKLEMBURSKIEJ Z SEJMU PIOTRKOWSKIEGO 1555 R. S p i s t r e ś c i . 1. Stan badań nad sejmem piotrkowskim 1555 r. 2