Advanced search    

Search: authors:"Jurgen Damen"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-in-opleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een ervaren huisarts als een primaire, medische opleiding in het buitenland voorspellen wie in een latere fase van de opleiding...

Verlies kraakbeen door injecties bij knieartrose

Wees alert op kanker bij trombocytose Tobias Bonten Jurgen Damen - Vroege herkenning van kanker in de huisartsenpraktijk kan bijdragen aan een betere overleving. Een verhoogd aantal bloedplaatjes

Bacterie niet schadelijker dan virus

Acuut hoesten ook adviseert. ▪ Jurgen Damen

Geen artroscopie bij meniscusscheur?

Er is al eerder bewezen dat een artroscopische knieoperatie niet nuttig is bij patiënten van middelbare leeftijd met een degeneratieve meniscusscheur. Tot op heden werd gedacht dat een operatie effectiever is wanneer een meniscus geopereerd werd na een traumatische meniscusscheur. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat dat toch niet zo is.

Antistolling na artroscopie en onderbeengips niet effectief

er geen verschil Jurgen Damen Van Adrichem RA, et al. Thromboprophylaxis after knee arthroscopy and lower-leg casting. New Engl J Med 2017;376:515-25. - Shared decision making bij huisartsconsulten

Bewegen in groepen is leuker

doet er goed aan om te adviseren dit in een groep te doen. Doe dit onder kundige begeleiding, dan blijft het leuk! ? Jurgen Damen Herens MC. Promoting physical activity in socially vulnerable groups. A

Altijd lichamelijk onderzoek bij pijnklachten heup

Lange tijd werd gedacht dat heuppijn veroorzaakt door heupartrose met name gelokaliseerd was in de lies. Uit dit onderzoek blijkt dat de pijnlokalisatie complexer is. Ook pijnklachten aan de buitenzijde van de heup en de rug zijn geassocieerd met heupartrose.

Verhoogd risico op blaaskanker door pioglitazone?

Er is al langer discussie over de potentieel carcinogene werking van het orale anti-diabetesmiddel pioglitazone. Recent onderzoek in de eerste lijn toont opnieuw een relatie met blaaskanker bij het gebruik van pioglitazone. In hetzelfde artikel wordt aangetoond dat dit niet geldt voor een ander middel (rosiglitazone) uit dezelfde klasse.

Veiligheid stoppen-met-rokenmedicatie

Stoppen met roken heeft grote positieve effecten op de gezondheid. Steeds vaker gebeurt dit met behulp van medicatie. De veiligheid van deze medicatie is al meermalen aangetoond, behalve in enkele subgroepen waar juist veel gerookt wordt. Dit onderzoek toont aan dat ook bij patiënten met psychiatrische aandoeningen veilig gebruik kan worden gemaakt van varenicline, bupropion en...

Telefoon!

Jurgen Damen F R 3 2 1 n o sa l T n a D :t o o F Tobias Bonten Chow CK, et al. Effect of lifestyle-focused text messaging on risk factor modification in patients with coronary heart disease: a

Een goed ontbijt: minder kans op DM2?

Het adagium ‘het ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag’ wordt regelmatig aangehaald in de spreekkamer. Maar helpt deze stelregel ook om diabetes mellitus type 2 te voorkomen? Het lijkt zo te zijn dat regelmatig en gezonder ontbijten door kinderen zorgt voor lagere biochemische markers die gerelateerd zijn aan het ontstaan van diabetes mellitus.

Alarmsymptomen geassocieerd met lagere mortaliteit

Dat bekende alarmsymptomen als rectaal bloedverlies, dysfagie, hemoptoë en hematurie geassocieerd zijn met coloncarcinoom, slokdarmkanker, longkanker en blaaskanker, is niet nieuw. Wel nieuw is dat de mortaliteit lager is als deze alarmsignalen aanwezig zijn ten tijde van de diagnose dan bij afwezigheid ervan, zo blijkt uit Brits onderzoek.

Antibiotica en alarmsymptomen op de HAP

uitgeschreven dient te worden. Jurgen Damen Elshout G, et al. Alarm signs and antibiotic prescription in febrile children in primary care: an observational cohort study. Br J Gen Pract 2013;63:e437-44. Elshout