Advanced search    

Search: authors:"Mehmet Vural"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

POPÜLER KÜLTÜRDE REKREATİF BİR ETKİNLİK OLARAK DİJİTAL SPORLAR

Spor, gerek aktif gerekse pasif bir şekilde ve farklı biçimlerde geçmişten günümüze her kültürde önemli bir rol oynamaktadır. Bilişim çağının başlaması ile günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan teknolojik ürünler “spor” kavramının da içerisinde yerini almıştır. Bilgisayar ve video oyunları günümüzde özellikle bireylerin serbest zamanlarında aktivite olarak yararland...

Serum paraoxonase and arylesterase activities in iron deficiency anemia during pregnancy

To investigate serum paraoxonase and arylesterase activities, and lipid hydroperoxide levels in pregnant women with iron deficiency anemia. Materials and methods: Paraoxonase and arylesterase activities, and lipid hydroperoxide levels were assessed for pregnant women with iron deficiency anemia (n = 50) and controls (n = 70). Serum basal and salt-stimulated paraoxonase, and...

Reply to correspondence letter by S. Bertelloni et al. Adolescent medicine in Europe: integration and cooperation are needed

Oya Ercan Mujgan Alikasifoglu Mehmet Vural 0 ) Department of Pediatrics, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University , Istanbul, Turkey - We would like to thank Bertelloni et al. for their

Demography of adolescent health care delivery and training in Europe

Background We aimed to determine the status of and factors associated with adolescent health care delivery and training in Europe on behalf of the European Paediatric Association—UNEPSA. Materials and methods A questionnaire was mailed to the presidents of 48 national paediatric societies in Europe. For statistical analyses, non-parametric tests were used as appropriate. Results...