Advanced search    

Search: authors:"Murat Paşa UYSAL"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri

Normal 0 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI

E-öğrenme uygulamaları gittikçe yaygınlaşırken bu tür sistemlerinin kalitesi, etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretim tasarımı, kullanılan teknoloji ve sağlanan yönetimsel işlevler açısından kaliteli E-öğrenme sistemlerini ortaya koyacak yeni yaklaşımlara ihtiyaç olunduğu d...

KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Bu çalışma, bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen alıştırma yazılımının öğrencilerin akademik başarısına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Bilgisayar Programlama Dersini alan 130 öğrenci katılmıştır. 63 öğrenci bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen alıştırma yazılımının kullanıldığı çalışma grubunda, 67 öğrenci...

THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND EMOTIONAL LABOUR OF THE EMPLOYEES IN HOSPITAL SECTOR

Emotions of the employees of especially the sectors like banking, tourism, and health care, in which the interaction with the customers is at utmost importance, are expected by the businesses to be properly managed. While the display of emotions by the employees according to the demands of the organization in respect to the payments made has positive contributions to the...

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRMEDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA: BİR ÖRNEK OLAY UYGULAMASI

Bu çalışmada, örgütsel değişimi ölçmek üzere bir ölçüm aracı geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, literatür incelenerek organizasyonlardaki değişim boyutları çıkarılmış ve frekansları bulunmuştur. Yüksek frekansa sahip değişim boyutları belirlenmiş ve bunların birbirlerine göre üstünlükleri Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile incelenmiştir. Belirlenen boyutlara ait anket soruların...