Advanced search    

Search: authors:"Nadine Rasenberg"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Klopt uw HIS?

Klopt uw HIS? Nadine Rasenberg Foto: Vincent Boon - Odagen twee ervoor verwezen is naar de carOp mijn spreekuur staat een patiënte die dioloog. Zij wil de brief met mij bespreken. In de

‘In de krant stond dat ik die kuur niet hoef af te maken’

bijwerkingen of een eerdere slechte ervaring minder hameren op het afmaken van de kuur. Antibioticakuur afmaken? Niet in alle gevallen, koste wat het kost. ▪ Nadine Rasenberg Llewelyn MJ, et al. The antibiotic

Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

In de stadspraktijk, waar ik het eerste jaar als aios heb doorgebracht, bevinden zich veel expats. Hoogopgeleide mensen met een diverse culturele achtergrond, die vaak gewend zijn aan een heel ander gezondheidssysteem dan het onze.

Draai niet om duizeligheid heen

Een op de tien ouderen bezoekt de huisarts jaarlijks met duizeligheidsklachten. Vaak kunnen deze patiënten niet van hun klachten worden afgeholpen. De gedachte dat er weinig aan te doen is, zal bij veel huisartsen al tijdens het consult door het hoofd spelen. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat de oudere patiënt met duizeligheid nihilistisch denkt over deze klachten, wat het...

Verwijzing naar podotherapeut bij fasciitis plantaris

Is verwijzing naar een podotherapeut (kosten)effectief bij patiënten met fasciitis plantaris?