Advanced search    

Search: authors:"Rob Bruntink"

7 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

‘Geslaagde zorg’: Wanneer is palliatieve zorg geslaagde zorg?

'Geslaagde zorg' Verpleegkundige bart Cusveller - tevens filosoof en docent/onderzoeanderen het boek Het goede levenseinde in casussen. Hij onderzocht Door Rob Bruntink - ker Zorg & Zingeving ... patiënt vanuit een gedeelde werkwijze zorg te verlenen. Dat komt de ervaren kwaliteit van de zorg ten goede. Rob Bruntink is publicist en hoofdredacteur van Pallium.

Historie

In november van dit jaar is het twintig jaar geleden dat mijn eerste artikel over hospicezorg gepubliceerd werd, in het toenmalige Verpleegkunde Nieuws. Het was een reportage over hospice Rozenheuvel in Rozendaal, één van de eerste hospices in Nederland.

Hemelvaart

Door Anke Clarijs- de Regt Door Rob Bruntink - Als je het bericht krijgt dat je niet meer beter kunt worden, komen er allerlei levensvragen bij je op. Het boek En wat nu? van Eveline Tromp-Klaren ... denken zetten en het leven en de dood waarde geven. Eveline Tromp-Klaren. En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt. Leiden, Van Engelen Stichting. ISBN 9789081962100. Door Rob Bruntink

Regie in laatste levensfase

Door Rob Bruntink - End-of-Life-Consultant Jaap Nauta heeft in eigen beheer het boek Lekker leven, voorl de laatste 10 jaar! Een praktische gids om de regie te houden in de laatste levensfase ... gebeurt er als je doodgaat? Utrecht, AnkhHermes. ISBN 9789020208764. Door Rob Bruntink De ondertitel van het boek Wat ik je nog zeggen wilde... Omgaan met mensen met kanker suggereert dat dit boek van de

Stichting Ambulance Wens

Vooruitgang Door Rob Bruntink - Vanwege het 60jarige bestaan van KWF Kankerbestrijding is het boek Van wanhoop naar hoop. De geschiedenis van KWF Kankerbestrijding verschenen. Het is geschreven

‘Er moet wat gebeuren, dan blijft het leuk’

Door Rob Bruntink Foto Vincent Boon Wim Jansen is onder meer cordinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in Amsterdam/Diemen, cordinator van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het VUmc