Advanced search    

Search: authors:"Tjerk Wiersma"

18 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Geneeskundestudent moet vaker naar de huisarts

huisartsengeneeskunde, maar de auteurs achten dit onwaarschijnlijk. Ze stellen daarom voor om in de basisopleiding veel ruimere mogelijkheden voor stages in huisartsenpraktijken te creëren. ▪ Tjerk Wiersma Alberti H, et

Met overgewicht meer kans op aangeboren afwijkingen

Overgewicht van de moeder vergroot de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. Een groot Zweeds onderzoek in geboortestatistieken naar het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij bijna 1,25 miljoen kinderen bevestigt dit verband nog eens. Er blijkt zelfs sprake te zijn van een dosiseffectrelatie.

Oefenen bij mannen met mictieklachten?

beloop van de kwaal, is het dan wenselijk ook een groep mannen te includeren die geen behandeling krijgt. ▪ Tjerk Wiersma obesitas zeldzaam zijn. Ten tweede benadrukt dit onderzoek de slechte invloed van

Matig alcoholgebruik loont

geheelonthouders, maar ook lager dan bij voormalige drinkers en incidentele drinkers. ▪ Tjerk Wiersma Bell S, et al. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12

Voorkomt vitamine D luchtweginfecties?

Naast versterking van botten worden diverse andere nuttige functies aan vitamine D toegedicht.

Liever dabigatran dan rivaroxaban?

achterblijvende resultaten kunnen ondervangen. Rivaroxaban hoeft dus nog niet in de ban. ▪ Tjerk Wiersma Van den Donk, et al. NHG-Standpunt Anticoagulantia. Huisarts Wet 2016;59:406-9. Graham DJ, et al. Stroke

Baby met borstvoeding moet meer vitamine K

Tjerk Wiersma Aardappels gelden als gezond en staan afgebeeld bij de Nederlandse 'Schijf van vijf' van het Voedingscentrum. Ook in Amerikaanse voedingsadviezen hebben ze een gezond imago en worden ... . Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van VWS inmiddels een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad neergelegd. Tjerk Wiersma De berichten, commentaren en reacties in het Journaal

Aardappels minder gezond dan gedacht?

Tjerk Wiersma Aardappels gelden als gezond en staan afgebeeld bij de Nederlandse 'Schijf van vijf' van het Voedingscentrum. Ook in Amerikaanse voedingsadviezen hebben ze een gezond imago en worden ... . Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van VWS inmiddels een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad neergelegd. Tjerk Wiersma De berichten, commentaren en reacties in het Journaal

Nederlandse huisartsen gelukkiger dan Britse

Tjerk Wiersma Arie S. Why are Dutch GPs so much happier? BMJ 2015;351:h6870. Jurgen Damen Brielera JA, et al. Antidepressant medication use and glycaemic control in co-morbid type 2 diabetes and

Medische publicaties toenemend overdreven

onderzoekers gestimuleerd worden genuanceerd en objectief te blijven. We blijven immers behoefte houden aan briljante, unieke, innovatieve, creatieve en excellente wetenschappers. ▪ Tjerk Wiersma Vinkers CH, et

Defensief handelen loont

resulteert in een afname van het aantal fouten? Of zijn de uitkomsten van zorg hetzelfde en houdt de extra zorg alleen maar rechtszaken op een afstand? ▪ Tjerk Wiersma Jena AB, et al. Physician spending and

Check van health checks

Onze liberale minister van VWS wil de keus voor het al dan niet ondergaan van een health check zoveel mogelijk aan de mensen zelf laten. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd onder welke voorwaarden dat kan. In het rapport ‘Doorlichten doorgelicht’ gaat de Raad in op de criteria waaraan health checks moeten voldoen en de eisen die de overheid moet stellen om mensen te beschermen...

Dokters geregeld abuis over doodsoorzaak

Autopsie gold lange tijd als gouden standaard voor bij leven gestelde diagnoses, maar het percentage overledenen bij wie obductie plaatsvindt, is dalende. Enkele redenen hiervoor zijn: het feit dat obductie niet vergoed wordt, angst bij medici voor eventuele aansprakelijkheidsproblemen en de vooruitgang op het gebied van laboratorium- en beeldvormend onderzoek. Dat laatste...

Tanend vertrouwen in wetenschap?

wekt de academische setting nu eenmaal die suggestie? Tjerk Wiersma en onveranderd ten opzichte van de baseline: bijna 60%. De conclusies uit dit onderzoek zijn niet moeilijk te trekken. Eenvoudige

Wetenschap in onmacht

Het is een klassiek probleem: hoeveel witte zwanen moet je hebben gezien om te kunnen besluiten dat ze allemaal wit zijn en hoe weten we zeker dat er niet ergens in Patagonië een zwart exemplaar rondloopt? Onlangs verscheen een Gezondheidsraadrapport over de eventuele kankerverwekkende eigenschappen van het gebruik van mobiele telefoons waarin men worstelt met dezelfde materie.

Te slim voor huisartsgeneeskunde

Amerikaanse geneeskundestudenten moeten nogal stevig in hun schoenen staan als zij voor de huisartsopleiding kiezen, schrijft de Amerikaanse student geneeskunde Alex Folki op 25 juli 2011 op zijn blog.

The use of tetanus post-exposure prophylaxis guidelines by general practitioners and emergency departments in the Netherlands: a cross-sectional questionnaire study

Background The Dutch National Immunisation Programme includes six tetanus toxoid (TT) vaccinations and reaches a high rate of vaccination coverage. In the Netherlands, several guidelines related to tetanus post-exposure prophylaxis (T-PEP) are in place. In 2003, the Dutch Health Council (HC) reviewed the use of T-PEP. The aim of this study is to evaluate whether the HC...

Urologists’ and GPs’ knowledge of hereditary prostate cancer is suboptimal for prostate cancer counseling: a nation-wide survey in The Netherlands

A family history of prostate cancer (PCa) is an established risk factor for PCa. In case of a positive family history, the balance between positive and adverse effects of prostate-specific antigen (PSA) testing might be different from the general population, for which the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) showed a beneficial effect on mortality...