Advanced search    

Search: authors:"Victor van der Meer"

10 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Cardiometabolic prevention consultation in the Netherlands: screening uptake and detection of cardiometabolic risk factors and diseases – a pilot study

Background Until now, cardiometabolic risk assessment in Dutch primary health care was directed at case-finding, and structured, programmatic prevention is lacking. Therefore, the Prevention Consultation cardiometabolic risk (PC CMR), a stepwise approach to identify and manage patients with cardiometabolic risk factors, was developed. The aim of this study was 1) to evaluate...

De kunst van het voorspellen

SamenvattingMensen zijn geneigd toekomstige beperkingen somberder in te zien dan dat ze daadwerkelijk zijn. In de psychologie heet dat poor affective forecasting, zeg maar het beroerd voorspellen van levenskwaliteit in geval van toekomstige ellende.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

nieuwe beweegrichtlijnen. Er is dus werk aan de winkel voor de praktijkondersteuner, huisarts en patiënt! ▪ Victor van der Meer

Dementie is redelijk voorspelbaar

voorspellen van dementie bij mensen tot 80 jaar lukt dus enigszins, maar of interveniëren op beïnvloedbare risicofactoren daadwerkelijk leidt tot preventie van dementie valt nog te bezien. ▪ Victor van der Meer

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

Betreden op eigen risico

geen een-op-eenrelatie is tussen een hoger eigen risico en een daling in de opvolging van verwijzingen. ? Victor van der Meer Van Esch TE, et al. Increased cost sharing and changes in noncompliance with

Implementation strategies of internet-based asthma self-management support in usual care. Study protocol for the IMPASSE cluster randomized trial

Background Internet-based self-management (IBSM) support cost-effectively improves asthma control, asthma related quality of life, number of symptom-free days, and lung function in patients with mild to moderate persistent asthma. The current challenge is to implement IBSM in clinical practice. Methods/design This study is a three-arm cluster randomized trial with a cluster pre...

Cost-Effectiveness of Internet-Based Self-Management Compared with Usual Care in Asthma

Background Effectiveness of Internet-based self-management in patients with asthma has been shown, but its cost-effectiveness is unknown. We conducted a cost-effectiveness analysis of Internet-based asthma self-management compared with usual care. Methodology and Principal Findings Cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial, with 12 months follow-up...

Weekly self-monitoring and treatment adjustment benefit patients with partly controlled and uncontrolled asthma: an analysis of the SMASHING study

Background Internet-based self-management has shown to improve asthma control and asthma related quality of life, but the improvements were only marginally clinically relevant for the group as a whole. We hypothesized that self-management guided by weekly monitoring of asthma control tailors pharmacological therapy to individual needs and improves asthma control for patients with...