Advanced search    

Search: authors:"Vincent van Vugt"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Glutenvrij leven alleen bij coeliakie

schadelijke langetermijneffecten van gluten bij deze mensen echter negatief. Het advies aan uw patiënten bij vragen over gluten is dan ook: blijf gluten eten, tenzij je coeliakie hebt. ▪ Vincent van Vugt

Actieplannen voor COPD-exacerbaties houden patiënten uit ziekenhuis

veel. ▪ Vincent van Vugt Howcroft M, et al. Action plans with brief patient education for exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD005074. Figuur

Minder ziekenhuisopnames bij continue huisartsenzorg

Oudere patiënten die vaker dezelfde huisarts bezochten, werden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis voor behandelbare aandoeningen.

Minder uitstrijkjes bij negatief HPV veilig

zullen worden in Nederland. Voor deze specifieke groep vrouwen lijkt een verlenging van het screeningsinterval veilig te zijn. ▪ Vincent van Vugt Dijkstra MG, et al. Safety of extending screening intervals

Behandeling langdurige draaiduizeligheid

Is in de eerste lijn een effectieve, goedkope behandeling mogelijk voor langdurige draaiduizeligheid als gevolg van perifere aandoeningen van het evenwichtsorgaan?